Исторически речник
претат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
претат сѧпретаѭ, претаѫ, претаѧ, претаюпреташ, претаеш, претаашпретатъ, претаетъ, претаатъ, претать, претаеть, претаать, претат, претает, претаатпретамъ, претаемъ, претаамъ, претамь, претаемь, претаамь, претам, претаем, претаам, претамо, претаемо, претаамопретате, претаете, претаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
претаѭтъ, претаѫтъ, претаѧтъ, претаютъ, претаѭть, претаѫть, претаѧть, претають, претаѭт, претаѫт, претаѧт, претаютпретавѣ, претаевѣ, претаавѣпретата, претаета, претаатапретате, претаете, претаатепретапрета
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
претамъ, претамь, претампретатепретавѣпретатапретахъ, претахь, претахпрета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
претапретахомъ, претахомь, претахом, претахмꙑпретастепреташѧ, преташѫ, преташа, преташе, претахѫпретаховѣпретаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
претастепретаахъ, претахъ, претаахь, претахь, претаах, претахпретааше, преташепретааше, преташепретаахомъ, претахомъ, претаахомь, претахомь, претаахом, претахомпретаашете, преташете, претаасте, претасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
претаахѫ, претахѫ, претаахѹ, претахѹпретааховѣ, претаховѣпретаашета, преташета, претааста, претастапретаашете, преташете, претаасте, претасте
претат сѧ -претаѭ сѧ -преташ сѧ св Свържа се, съединя се с нещо [прен.] прм влко ... ꙁаблѫждьшее т овьѧ. къ тебѣ пррщѭще. егоже скꙑ погꙑбъша. ꙁемьнѣ естъствѣ. странꙿно сѧ прета. ꙇ на радость поꙁъва нꙑ бесплотънꙑѩ СЕ 84а 12 Изч СЕ Вж. при претат Нвб