Исторически речник
прходъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
прходъ, прходьпрходапрходѹ, прходовпрходъ, прходьпрходапрходомь, прходомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
прходѣпрходепрход, прходовепрходъ, прходь, прходовъ, прходовьпрходомъ, прходомь, прходовомъ, прходовомьпрходꙑ, прходовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
прходꙑ, прходовꙑ, прходъмпрходѣхъ, прходѣхь, прходохъ, прходохь, прходовохъ, прходовохьпрходапрходѹпрходома
прходъ м 1. Пристигане, прихождане някъде посъланъ бꙑстъ отъ ерѹсалма еппъ. тамо. еер менемъ. же въ кораб сꙑ. прходъ го въ нареенꙑ градъ. сѫпротвномъ вѣтромъ ѧтъ. првръженъ бꙑстъ въ островъ нарцамꙑ алсосъ С 539.2 2. църк Идването на Бога на земята между хората; пришествие стротель вьсе твар ... веселꙙ  свѣтъло творꙙ лца. ождаѭштмъ прхода твого С 143.25 стнъ бгъ ... вьса ꙗже на небесехъ  на ꙁем  въ мор. спл҄ьнѣѧ прходомъ ... тебѣ подобаатъ хвала С 144.15 Изч С Нвб Срв приход ’доход’ ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА прихождане ср ОА НГер БТР АР