Исторически речник
пртѫжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пртѫжатпртѫжаѭ, пртѫжаѫ, пртѫжаѧ, пртѫжаюпртѫжаш, пртѫжаеш, пртѫжаашпртѫжатъ, пртѫжаетъ, пртѫжаатъ, пртѫжать, пртѫжаеть, пртѫжаать, пртѫжат, пртѫжает, пртѫжаатпртѫжамъ, пртѫжаемъ, пртѫжаамъ, пртѫжамь, пртѫжаемь, пртѫжаамь, пртѫжам, пртѫжаем, пртѫжаам, пртѫжамо, пртѫжаемо, пртѫжаамопртѫжате, пртѫжаете, пртѫжаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пртѫжаѭтъ, пртѫжаѫтъ, пртѫжаѧтъ, пртѫжаютъ, пртѫжаѭть, пртѫжаѫть, пртѫжаѧть, пртѫжають, пртѫжаѭт, пртѫжаѫт, пртѫжаѧт, пртѫжаютпртѫжавѣ, пртѫжаевѣ, пртѫжаавѣпртѫжата, пртѫжаета, пртѫжаатапртѫжате, пртѫжаете, пртѫжаатепртѫжапртѫжа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пртѫжамъ, пртѫжамь, пртѫжампртѫжатепртѫжавѣпртѫжатапртѫжахъ, пртѫжахь, пртѫжахпртѫжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пртѫжапртѫжахомъ, пртѫжахомь, пртѫжахом, пртѫжахмꙑпртѫжастепртѫжашѧ, пртѫжашѫ, пртѫжаша, пртѫжаше, пртѫжахѫпртѫжаховѣпртѫжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пртѫжастепртѫжаахъ, пртѫжахъ, пртѫжаахь, пртѫжахь, пртѫжаах, пртѫжахпртѫжааше, пртѫжашепртѫжааше, пртѫжашепртѫжаахомъ, пртѫжахомъ, пртѫжаахомь, пртѫжахомь, пртѫжаахом, пртѫжахомпртѫжаашете, пртѫжашете, пртѫжаасте, пртѫжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пртѫжаахѫ, пртѫжахѫ, пртѫжаахѹ, пртѫжахѹпртѫжааховѣ, пртѫжаховѣпртѫжаашета, пртѫжашета, пртѫжааста, пртѫжастапртѫжаашете, пртѫжашете, пртѫжаасте, пртѫжасте
пртѫжат -пртѫжаѭ -пртѫжаш несв Причинявам страдание, измъчвам, потискам влко гі ... ꙇ жден трѧсавцѭ сѭ ... творѧщѭ клъетъ ꙁѫбꙑ его. пртѫжаѭщ дш его. въ болѣꙁн се. вꙿсѣхъ асъ СЕ 45а 3 Изч СЕ Нвб Срв притъжен ’тъжен’ прич прил Дюв НГер притъга ’тъга безпокойство’ ж НГер