Исторически речник
пртѧжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пртѧжатпртѧжѫ, пртѧжѹпртѧжшпртѧжтъ, пртѧжть, пртѧжтпртѧжмъ, пртѧжмь, пртѧжм, пртѧжмопртѧжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пртѧжѧтъ, пртѧжѧть, пртѧжѧтпртѧжвѣпртѧжтапртѧжтепртѧжпртѧж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пртѧжмъ, пртѧжмь, пртѧжмпртѧжтепртѧжвѣпртѧжтапртѧжахъ, пртѧжахь, пртѧжахпртѧжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пртѧжапртѧжахомъ, пртѧжахомь, пртѧжахом, пртѧжахмꙑпртѧжастепртѧжашѧ, пртѧжашѫ, пртѧжаша, пртѧжаше, пртѧжахѫпртѧжаховѣпртѧжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пртѧжастепртѧжаахъ, пртѧжахъ, пртѧжаахь, пртѧжахь, пртѧжаах, пртѧжахпртѧжааше, пртѧжашепртѧжааше, пртѧжашепртѧжаахомъ, пртѧжахомъ, пртѧжаахомь, пртѧжахомь, пртѧжаахом, пртѧжахомпртѧжаашете, пртѧжашете, пртѧжаасте, пртѧжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пртѧжаахѫ, пртѧжахѫ, пртѧжаахѹ, пртѧжахѹпртѧжааховѣ, пртѧжаховѣпртѧжаашета, пртѧжашета, пртѧжааста, пртѧжастапртѧжаашете, пртѧжашете, пртѧжаасте, пртѧжасте
пртѧжат -пртѧжѫ -пртѧжш св Придобия, спечеля, започна да притежавам фарсѣ ставъ въ себѣ молѣаше сѧ. бже хвалѫ тебѣ въꙁдаѭ ... поштѫ сѧ дъва кратꙑ въ соботѫ. десѧтнѫ даѭ вьсего елко пртѧжѭ М Лк 18.12 З А СК смонъ слꙑшавъ отъ блаженааго петра. съребро тво съ тобоѭ бѫд въ пагѹбѫ. ꙗко даръ бож мьнѣ мѣнемъ (мѣнмь) пртꙙжат. то слꙑшавъ не раꙁгнѣва сꙙ С 364.1 ѡ томꙋ л тꙙ накаꙁа ѹтел҄ь ... не того. л дѣл҄ьма глаголааше не пртꙙжте ꙁлата. н сьребра С 411.4 Изч М З А СК С Гр κτάομαι пртꙙжат Нвб притежавам ОА Дюв ЕтМл БТР АР притяжавам остар ВА