Исторически речник
прсѧжень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прсѧжен, прсѧженьпрсѧженꙗ, прсѧжена, прсѧженьꙗпрсѧженю, прсѧженѹ, прсѧженьюпрсѧженмь, прсѧженьмь, прсѧженмъ, прсѧженьмъ, прсѧженмь, прсѧженмъпрсѧжен, прсѧжень, прсѧженпрсѧженꙗ, прсѧжена, прсѧженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прсѧжен, прсѧжень, прсѧженепрсѧженмъ, прсѧженьмъ, прсѧженмь, прсѧженьмь, прсѧженмъ, прсѧженмь, прсѧженомъ, прсѧженамъпрсѧжен, прсѧжень, прсѧжен, прсѧженмпрсѧженхъ, прсѧженьхъ, прсѧженхь, прсѧженьхь, прсѧженхъ, прсѧженхьпрсѧжен, прсѧженьпрсѧженю, прсѧженѹ, прсѧженью
NnDu
прсѧженма, прсѧженьма, прсѧженма, прсѧженма
прсѧжень -ꙗ ср Докосване, допиране прідохъ пакꙑ съкаꙁатъ омѫ. отъпрьва ѹбо не вѣрѹѭштѹ господьню вьскрьсенью. послѣжде же по вдѣн  по прсꙙжен. вѣрѹѭштѹ ха  ба го намѣнꙙшта С 498.18 Изч С Гр ἀφή прсꙙжен Нвб Срв присягане, [по]сягане