Исторически речник
прсѣтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прсѣттпрсѣщѫ, прсѣщѹпрсѣтшпрсѣттъ, прсѣтть, прсѣттпрсѣтмъ, прсѣтмь, прсѣтм, прсѣтмопрсѣтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прсѣтѧтъ, прсѣтѧть, прсѣтѧтпрсѣтвѣпрсѣттапрсѣттепрсѣтпрсѣт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прсѣтмъ, прсѣтмь, прсѣтмпрсѣттепрсѣтвѣпрсѣттапрсѣтхъ, прсѣтхь, прсѣтхпрсѣт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прсѣтпрсѣтхомъ, прсѣтхомь, прсѣтхом, прсѣтхмꙑпрсѣтстепрсѣтшѧ, прсѣтшѫ, прсѣтша, прсѣтше, прсѣтхѫпрсѣтховѣпрсѣтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прсѣтстепрсѣщаахъ, прсѣщахъ, прсѣщаахь, прсѣщахь, прсѣщаах, прсѣщахпрсѣщааше, прсѣщашепрсѣщааше, прсѣщашепрсѣщаахомъ, прсѣщахомъ, прсѣщаахомь, прсѣщахомь, прсѣщаахом, прсѣщахомпрсѣщаашете, прсѣщашете, прсѣщаасте, прсѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прсѣщаахѫ, прсѣщахѫ, прсѣщаахѹ, прсѣщахѹпрсѣщааховѣ, прсѣщаховѣпрсѣщаашета, прсѣщашета, прсѣщааста, прсѣщастапрсѣщаашете, прсѣщашете, прсѣщаасте, прсѣщасте
прсѣтт -прсѣщѫ -прсѣтш св Посетя, навестя някого болѣхъ  прсѣтсте мене. нагъ бѣхъ  облѣкосте мꙙ. въ темьнц  прдосте къ мьнѣ С 123.22 Изч С Гр ἐπισκέπτομαι Нвб Срв [по]сетя ОА ВА НТ НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА