Исторически речник
прстѫпл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прстѫпл҄ен, прстѫпл҄еньпрстѫпл҄енꙗ, прстѫпл҄ена, прстѫпл҄еньꙗпрстѫпл҄еню, прстѫпл҄енѹ, прстѫпл҄еньюпрстѫпл҄енмь, прстѫпл҄еньмь, прстѫпл҄енмъ, прстѫпл҄еньмъ, прстѫпл҄енмь, прстѫпл҄енмъпрстѫпл҄ен, прстѫпл҄ень, прстѫпл҄енпрстѫпл҄енꙗ, прстѫпл҄ена, прстѫпл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прстѫпл҄ен, прстѫпл҄ень, прстѫпл҄енепрстѫпл҄енмъ, прстѫпл҄еньмъ, прстѫпл҄енмь, прстѫпл҄еньмь, прстѫпл҄енмъ, прстѫпл҄енмь, прстѫпл҄еномъ, прстѫпл҄енамъпрстѫпл҄ен, прстѫпл҄ень, прстѫпл҄ен, прстѫпл҄енмпрстѫпл҄енхъ, прстѫпл҄еньхъ, прстѫпл҄енхь, прстѫпл҄еньхь, прстѫпл҄енхъ, прстѫпл҄енхьпрстѫпл҄ен, прстѫпл҄еньпрстѫпл҄еню, прстѫпл҄енѹ, прстѫпл҄енью
NnDu
прстѫпл҄енма, прстѫпл҄еньма, прстѫпл҄енма, прстѫпл҄енма
прстѫпл҄ень -ꙗ ср 1. Идване, появяване а мꙑ двна прстѫпьньꙗ го ѹжасъше сꙙ. ѹдхомъ сꙙ мже новъ такъ вълаꙁъ сътвор С 499.23 2. Подход, постъпване  женъскѹ прстѫпьню въсѹдмъ сꙙ С 390.22 Изч С Гр ἐπιστασία προσεδρία прстѫпьнь прстѫпьн Нвб Срв пристъпление остар ОА ВА ЕтМл