Исторически речник
прстѫпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прстѫпатпрстѫпаѭ, прстѫпаѫ, прстѫпаѧ, прстѫпаюпрстѫпаш, прстѫпаеш, прстѫпаашпрстѫпатъ, прстѫпаетъ, прстѫпаатъ, прстѫпать, прстѫпаеть, прстѫпаать, прстѫпат, прстѫпает, прстѫпаатпрстѫпамъ, прстѫпаемъ, прстѫпаамъ, прстѫпамь, прстѫпаемь, прстѫпаамь, прстѫпам, прстѫпаем, прстѫпаам, прстѫпамо, прстѫпаемо, прстѫпаамопрстѫпате, прстѫпаете, прстѫпаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прстѫпаѭтъ, прстѫпаѫтъ, прстѫпаѧтъ, прстѫпаютъ, прстѫпаѭть, прстѫпаѫть, прстѫпаѧть, прстѫпають, прстѫпаѭт, прстѫпаѫт, прстѫпаѧт, прстѫпаютпрстѫпавѣ, прстѫпаевѣ, прстѫпаавѣпрстѫпата, прстѫпаета, прстѫпаатапрстѫпате, прстѫпаете, прстѫпаатепрстѫпапрстѫпа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прстѫпамъ, прстѫпамь, прстѫпампрстѫпатепрстѫпавѣпрстѫпатапрстѫпахъ, прстѫпахь, прстѫпахпрстѫпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прстѫпапрстѫпахомъ, прстѫпахомь, прстѫпахом, прстѫпахмꙑпрстѫпастепрстѫпашѧ, прстѫпашѫ, прстѫпаша, прстѫпаше, прстѫпахѫпрстѫпаховѣпрстѫпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прстѫпастепрстѫпаахъ, прстѫпахъ, прстѫпаахь, прстѫпахь, прстѫпаах, прстѫпахпрстѫпааше, прстѫпашепрстѫпааше, прстѫпашепрстѫпаахомъ, прстѫпахомъ, прстѫпаахомь, прстѫпахомь, прстѫпаахом, прстѫпахомпрстѫпаашете, прстѫпашете, прстѫпаасте, прстѫпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прстѫпаахѫ, прстѫпахѫ, прстѫпаахѹ, прстѫпахѹпрстѫпааховѣ, прстѫпаховѣпрстѫпаашета, прстѫпашета, прстѫпааста, прстѫпастапрстѫпаашете, прстѫпашете, прстѫпаасте, прстѫпасте
прстѫпат -прстѫпаѭ -прстѫпаш несв 1. Приближавам се към някого или нещо, отивам при някого, пристъпвам рѫгаахѫ же сѧ емѹ  вон прстѫпаѭште  оцетъ прдѣѭште емѹ М Лк 23.36 З А СК не обрѣтѫ. многомъ же съвѣдѣтелемъ прістѫпавъшемъ А Мт 26.60 да прстѫпаемъ ѹбо съ дръꙁновенемъ къ прѣстолѹ благодѣт Е 9б 18 къ істѣ бо. жрътвѣ прістѫпаемъ К 8b 15 съ кротостѭ ... прстѫпамъ къ трепеꙁѣ хрстосовѣ С 424.10—11 пото прстѫпаѭште на колѣнѹ покланꙗахѫ сꙙ мѹ С 484.12—13 Образно. наслажден ... схъ бож танъ прстѫпаѭтъ С 492.8 2. Присъединявам се, приобщавам се блюд сѧ къ комѹ прстѫпаеш. комѹ обѣщаваеш сѧ СЕ 96а 22—23 М З А СК Е СЕ К С Гр προσέρχομαι ὁρμάω προσβάλλω πρόσειμι [ἰέναι] прістѫпат Нвб пристъпя, пристъпвам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА