Исторически речник
прстрот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прстротпрстроѭ, прстроѧ, прстроѫ, прстроюпрстрошпрстротъ, прстроть, прстротпрстромъ, прстромь, прстром, прстромопрстроте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прстроѧтъ, прстроѧть, прстроѧтпрстровѣпрстротапрстротепрстропрстро
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прстромъ, прстромь, прстромпрстротепрстровѣпрстротапрстрохъ, прстрохь, прстрохпрстро
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прстропрстрохомъ, прстрохомь, прстрохом, прстрохмꙑпрстростепрстрошѧ, прстрошѫ, прстроша, прстроше, прстрохѫпрстроховѣпрстроста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прстростепрстроꙗахъ, прстроꙗхъ, прстроѧахъ, прстроꙗахь, прстроꙗхь, прстроѧахь, прстроꙗах, прстроꙗх, прстроѧахпрстроꙗаше, прстроꙗше, прстроѧашепрстроꙗаше, прстроꙗше, прстроѧашепрстроꙗахомъ, прстроꙗхомъ, прстроѧахомъ, прстроꙗахомь, прстроꙗхомь, прстроѧахомь, прстроꙗахом, прстроꙗхом, прстроѧахомпрстроꙗашете, прстроꙗшете, прстроꙗасте, прстроꙗсте, прстроѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прстроꙗахѫ, прстроꙗхѫ, прстроꙗахѹ, прстроꙗхѹ, прстроѧахѹпрстроꙗаховѣ, прстроꙗховѣ, прстроѧаховѣпрстроꙗашета, прстроꙗшета, прстроꙗаста, прстроꙗста, прстроѧастапрстроꙗашете, прстроꙗшете, прстроꙗасте, прстроꙗсте, прстроѧасте
прстрот -прстроѭ -прстрош св Присъединя към нещо, приобщя дꙗконса ѹбо много творѣаше спѣшен. того вѣрѫ прѣложт.  прстрот къ вьсѣьстѣ црькъв С 298.5 Изч С Гр ἑνόω Нвб Срв пристроя ОА ЕтМл БТР АР