Исторически речник
прстат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прстатпрстанѫ, прстанѹпрстанешпрстанетъ, прстанеть, прстанетпрстанемъ, прстанемь, прстанем, прстанемопрстанете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прстанѫтъ, прстанѹтъ, прстанѫть, прстанѹть, прстанѫт, прстанѹтпрстаневѣпрстанетапрстанетепрстанпрстан
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прстанѣмъ, прстанѣмь, прстанѣмпрстанѣтепрстанѣвѣпрстанѣтапрстахъ, прстахь, прстахпрста
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прстапрстахомъ, прстахомь, прстахом, прстахмꙑпрстастепрсташѧ, прсташѫ, прсташа, прсташе, прстахѫпрстаховѣпрстаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прстастепрстанѣахъ, прстанѧхъ, прстанѣахь, прстанѧхь, прстанѣах, прстанѧхпрстанѣаше, прстанѧшепрстанѣаше, прстанѧшепрстанѣахомъ, прстанѧхомъ, прстанѣахомь, прстанѧхомь, прстанѣахом, прстанѧхомпрстанѣашете, прстанѣасте, прстанѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прстанѣахѫ, прстанѣахѹ, прстанѧхѹпрстанѣаховѣ, прстанѧховѣпрстанѣашета, прстанѣаста, прстанѧстапрстанѣашете, прстанѣасте, прстанѧсте
прстат -прстанѫ -прстанеш св 1. Приближа се, дойда, пристъпя ... ашѩ црі ꙁемьн СП 2.2 Срв. Е21а 2 ꙇ та въ тъ асъ прставъш сповѣдааше сѧ гв М Лк 2.38 З А СК 2. За плавателен съд — пристана, спра до брега на котва ꙇ прѣѣвъше прдѫ на ꙁемлѭ ћенсаретъскѫ  прсташѧ М Мк 6.53 З 3. Прен. Съглася се, присъединя се към нещо сь не бѣ прсталъ съвѣтѣ  дѣлѣ хъ М Лк 23.51 З М З А СК Е СП Гр παρίσταμαι προσορμίζομαι ἐφίσταμαι συγκατατίϑεμαι Нвб Срв пристана ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА