Исторически речник
прставл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прставл҄ен, прставл҄еньпрставл҄енꙗ, прставл҄ена, прставл҄еньꙗпрставл҄еню, прставл҄енѹ, прставл҄еньюпрставл҄енмь, прставл҄еньмь, прставл҄енмъ, прставл҄еньмъ, прставл҄енмь, прставл҄енмъпрставл҄ен, прставл҄ень, прставл҄енпрставл҄енꙗ, прставл҄ена, прставл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прставл҄ен, прставл҄ень, прставл҄енепрставл҄енмъ, прставл҄еньмъ, прставл҄енмь, прставл҄еньмь, прставл҄енмъ, прставл҄енмь, прставл҄еномъ, прставл҄енамъпрставл҄ен, прставл҄ень, прставл҄ен, прставл҄енмпрставл҄енхъ, прставл҄еньхъ, прставл҄енхь, прставл҄еньхь, прставл҄енхъ, прставл҄енхьпрставл҄ен, прставл҄еньпрставл҄еню, прставл҄енѹ, прставл҄енью
NnDu
прставл҄енма, прставл҄еньма, прставл҄енма, прставл҄енма
прставл҄ень -ꙗ ср 1. Кръпка, прибавка, поправка нктоже прставленѣ плата не бѣлена. не прставлѣатъ рꙁѣ ветъсѣ М Мк 2.21 З. Срв.Мт 9.16 М нкътоже прставленѣ рꙁꙑ новꙑ. не прставлѣатъ на рꙁѫ ветъхѫ ... ꙇ ветъсѣ не прклютъ сѧ прставлене еже отъ новааго М Лк5.36 З 2. Надзор, управление, грижа ꙁаклнаѭ тѧ бгомь ... на пѫть етеръ. волеѭ наставьшемь. ꙇ аћлꙑ прставленемь съхраньшемъ СЕ 52а 25 прставл҄ень домовьно οἰκονομία Домакинство, управление на къщата [на стопанството] то се слъшѫ о тебѣ. въꙁдаждь отъвѣтъ о прставлен домовьнѣемь М Лк 16.2 З М З СЕ Гр ἐπίβλημα ἐπιστασία μετάστασις [вар. μετανάστασις] прставлен прставлене Нвб Срв приставяне ’пришиване на кръпка’ ср ОА ВА БТР