Исторически речник
прставт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прставтпрставлѭ, прставлѧ, прставѧ, прставьѭ, прставлюпрставшпрставтъ, прставть, прставтпрставмъ, прставмь, прставм, прставмопрставте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прставѧтъ, прставѧть, прставѧтпрставвѣпрставтапрставтепрставпрстав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прставмъ, прставмь, прставмпрставтепрставвѣпрставтапрставхъ, прставхь, прставхпрставов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прставовпрставхомъ, прставхомь, прставхом, прставхмꙑпрставстепрставшѧ, прставшѫ, прставша, прставше, прставхѫпрставховѣпрставста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прставстепрставлꙗахъ, прставлꙗхъ, прставьꙗхъ, прставлѣахъ, прставлѣхъ, прставѣахъ, прставѣхъ, прставлѧахъ, прставлѧхъ, прставѧахъ, прставѧхъ, прставлꙗахь, прставлꙗхь, прставьꙗхь, прставлѣахь, прставлѣхь, прставѣахь, прставѣхь, прставлѧахь, прставлѧхь, прставѧахь, прставѧхь, прставлꙗах, прставлꙗх, прставьꙗх, прставлѣах, прставлѣх, прставѣах, прставѣх, прставлѧах, прставлѧх, прставѧах, прставѧхпрставлꙗаше, прставлꙗше, прставьꙗше, прставлѣаше, прставлѣше, прставѣаше, прставѣше, прставлѧаше, прставлѧше, прставѧаше, прставѧшепрставлꙗаше, прставлꙗше, прставьꙗше, прставлѣаше, прставлѣше, прставѣаше, прставѣше, прставлѧаше, прставлѧше, прставѧаше, прставѧшепрставлꙗахомъ, прставлꙗхомъ, прставьꙗхомъ, прставлѣахомъ, прставлѣхомъ, прставѣахомъ, прставѣхомъ, прставлѧахомъ, прставлѧхомъ, прставѧахомъ, прставѧхомъ, прставлꙗахомь, прставлꙗхомь, прставьꙗхомь, прставлѣахомь, прставлѣхомь, прставѣахомь, прставѣхомь, прставлѧахомь, прставлѧхомь, прставѧахомь, прставѧхомь, прставлꙗахом, прставлꙗхом, прставьꙗхом, прставлѣахом, прставлѣхом, прставѣахом, прставѣхом, прставлѧахом, прставлѧхом, прставѧахом, прставѧхомпрставлꙗашете, прставлꙗшете, прставьꙗшете, прставлѣашете, прставлѣшете, прставѣашете, прставѣшете, прставлꙗасте, прставлꙗсте, прставьꙗсте, прставлѣасте, прставлѣсте, прставѣасте, прставѣсте, прставлѧасте, прставлѧсте, прставѧасте, прставѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прставлꙗахѫ, прставлꙗхѫ, прставьꙗхѫ, прставлѣахѫ, прставлѣхѫ, прставѣахѫ, прставѣхѫ, прставлꙗахѹ, прставлꙗхѹ, прставьꙗхѹ, прставлѣахѹ, прставлѣхѹ, прставѣахѹ, прставѣхѹ, прставлѧахѹ, прставлѧхѹ, прставѧахѹ, прставѧхѹпрставлꙗаховѣ, прставлꙗховѣ, прставьꙗховѣ, прставлѣаховѣ, прставлѣховѣ, прставѣаховѣ, прставѣховѣ, прставлѧаховѣ, прставлѧховѣ, прставѧаховѣ, прставѧховѣпрставлꙗашета, прставлꙗшета, прставьꙗшета, прставлѣашета, прставлѣшета, прставѣашета, прставѣшета, прставлꙗаста, прставлꙗста, прставьꙗста, прставлѣаста, прставлѣста, прставѣаста, прставѣста, прставлѧаста, прставлѧста, прставѧаста, прставѧстапрставлꙗашете, прставлꙗшете, прставьꙗшете, прставлѣашете, прставлѣшете, прставѣашете, прставѣшете, прставлꙗасте, прставлꙗсте, прставьꙗсте, прставлѣасте, прставлѣсте, прставѣасте, прставѣсте, прставлѧасте, прставлѧсте, прставѧасте, прставѧсте
прставт -прставлѭ -прставш св 1. Поставя край нещо прістав водꙑ ѣко въ мѣсѣ СП 77.13 2. Прен. Назнача, поставя някого да изпълнява задача бѣахѫ бо вон прставн на мѣстѣ томь блюст С 14.26—27 прставшꙙ же мъ стражꙙ вонꙑ С 76.15—16 прставл҄енꙑ Поставен въꙁвѣштено бꙑстъ аурлꙗнѹ отъ прставьнꙑхъ вонъ вьсе то бꙑвъше С 15.4 3. Пратя, изпратя, дам, предоставя прставтъ мьнѣ вѧште л дъва на десѧте лећеона анћлъ М Мт 26.53 З А СК Б М З А СК Б СП С Гр ἐφίστημι ἵστημι καϑίστημι παρακαϑίστημι περιίστημι παρίστημι пріставт пріставіт Нвб приставя, приставям ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА