Исторически речник
прсность  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
прсностьпрсностпрсностпрсностьпрсностьѭ, прсностѭ, прсностѫ, прсностѧ, прсностью, прсностюпрсност
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
прсностпрсностпрсность, прсност, прсностепрсностьмъ, прсностемъ, прсностьмь, прсностемьпрсностьм, прсностъм, прсностмпрсностьхъ, прсностьхь, прсностехъ, прсностехь
NfOuNfGuNfDu
прсностпрсностью, прсностю, прсностѹпрсностьма, прсностъма, прсностма
прсность - ж Вечност, продължителност не бо нтоже троцꙙ охѹдѣ. л ѹстѫптъ кол.  прсност. л обьштъства  цѣсарьства С 328.1 Изч С Гр ἀϊδιότης Нвб Срв присно нареч приснопаметен прил