Исторически речник
прсмъ  
прсмъ [погр. А 112d 20] вж емпрсмъ