Исторически речник
прскот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прскотпрскоѫ, прскоѹпрскошпрскотъ, прскоть, прскотпрскомъ, прскомь, прском, прскомопрскоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прскоѧтъ, прскоѧть, прскоѧтпрсковѣпрскотапрскотепрскопрско
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прскомъ, прскомь, прскомпрскотепрсковѣпрскотапрскохъ, прскохь, прскохпрско
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прскопрскохомъ, прскохомь, прскохом, прскохмꙑпрскостепрскошѧ, прскошѫ, прскоша, прскоше, прскохѫпрскоховѣпрскоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прскостепрскоаахъ, прскоахъ, прскоаахь, прскоахь, прскоаах, прскоахпрскоааше, прскоашепрскоааше, прскоашепрскоаахомъ, прскоахомъ, прскоаахомь, прскоахомь, прскоаахом, прскоахомпрскоаашете, прскоашете, прскоаасте, прскоасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прскоаахѫ, прскоахѫ, прскоаахѹ, прскоахѹпрскоааховѣ, прскоаховѣпрскоаашета, прскоашета, прскоааста, прскоастапрскоаашете, прскоашете, прскоаасте, прскоасте
прскот -прскоѫ -прскош св Притичам, дойда бързо, прибягам онъ же слꙑшавъ.  прошъдъ сквоꙁѣ народъ самъ прско.  ставъ прѣдъ въсѣм ... рее С 99.25 Изч С Гр προσπηδάω Нвб Срв прискоча, прискачам остар диал ВА АК ЕтМл БТР