Исторически речник
прсвѧнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прсвѧнѫтпрсвѧнѫ, прсвѧнѹпрсвѧнешпрсвѧнетъ, прсвѧнеть, прсвѧнетпрсвѧнемъ, прсвѧнемь, прсвѧнемпрсвѧнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прсвѧнѫтъ, прсвѧнѹтъ, прсвѧнѫть, прсвѧнѹть, прсвѧнѫт, прсвѧнѹтпрсвѧневѣпрсвѧнетапрсвѧнетепрсвѧнпрсвѧн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прсвѧнѣмъ, прсвѧнѣмь, прсвѧнѣмпрсвѧнѣтепрсвѧнѣвѣпрсвѧнѣтапрсвѧдъ, прсвѧдьпрсвѧде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прсвѧдепрсвѧдомъ, прсвѧдомьпрсвѧдетепрсвѧдѫпрсвѧдовѣпрсвѧдета
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прсвѧдете*прсвѧнѣахъ*прсвѧнѣаше*прсвѧнѣаше*прсвѧнѣахомъ*прсвѧнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прсвѧнѣахѫ*прсвѧнѣаховѣ*прсвѧнѣашета*прсвѧнѣашете
прсвѧнѫт -прсвѧнѫ -прсвѧнеш св За растение — повехна, увехна, загина от жега слънъцѹ же восѣвъшю прсвѧдѫ. ꙇ ꙁане не мѣхѫ коренѣ съхѫ М Мт 13.6 З.Срв. Мк 4.6 Изч М З Гр καυματίζομαι Нвб Срв вена ’вехна’ диал ОА ВА РБЕ ДА