Исторически речник
пррстат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пррстатпррщѫ, пррщѹпррщешпррщетъ, пррщеть, пррщетпррщемъ, пррщемь, пррщем, пррщемопррщете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пррщѫтъ, пррщѹтъ, пррщѫть, пррщѹть, пррщѫт, пррщѹтпррщевѣпррщетапррщетепррщпррщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пррщмъ, пррщѣмъ, пррщамъ, пррщмь, пррщѣмь, пррщамь, пррщм, пррщѣм, пррщампррщте, пррщѣте, пррщатепррщвѣ, пррщѣвѣ, пррщавѣпррщта, пррщѣта, пррщатапррстахъ, пррстахь, пррстахпррста
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пррстапррстахомъ, пррстахомь, пррстахом, пррстахмꙑпррстастепррсташѧ, пррсташѫ, пррсташа, пррсташе, пррстахѫпррстаховѣпррстаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пррстастепррстаахъ, пррстахъ, пррстаахь, пррстахь, пррстаах, пррстахпррстааше, пррсташепррстааше, пррсташепррстаахомъ, пррстахомъ, пррстаахомь, пррстахомь, пррстаахом, пррстахомпррстаашете, пррсташете, пррстаасте, пррстасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пррстаахѫ, пррстахѫ, пррстаахѹ, пррстахѹпррстааховѣ, пррстаховѣпррстаашета, пррсташета, пррстааста, пррстастапррстаашете, пррсташете, пррстаасте, пррстасте
пррстат -пррщѫ -пррщеш несв 1. Притичвам, отивам някъде с тичане кꙿто трѹждаѩ сѧ. ꙇ пррщѧ къ прстанщю семѹ не спаетꙿ сѧ СЕ 83b 24 прм влко ... ꙁаблѫждьшее т овьѧ. къ тебѣ пррщѭще СЕ 84а 9—10 Само мн.Стичаме се, идваме мнозина на едно място. ꙇ абье вьсь народъ вдѣвъше  ѹжасѫ сѧ.  пррштѫште цѣловаахѫ  М Мк 9.15 З 2. Прен. Прибягвам, обръщам се за помощ към някого или нещо, търся защита по вьсꙙ дьн пррштѫште. къ дѹховьнѹѹмѹ ... ѹенью С 541.18—19 пррштѫштхъ к н҄мъ не отьмештѫтъ сꙙ С 542.25—26 же к н҄мъ пррштѫшт. небеснꙑѧ гражданꙑ творꙙтъ С 542.29  льг(ъ)ко се творѧ (..) др(.)ꙁ(н)овленьемь (пр)рщѫ. къ мсⷧт Р VII 3.23 Изч М З СЕ С Р Гр προστρέχω Нвб Ø