Исторически речник
прраꙁт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прраꙁт сѧпрражѫ, прражѹпрраꙁшпрраꙁтъ, прраꙁть, прраꙁтпрраꙁмъ, прраꙁмь, прраꙁм, прраꙁмопрраꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прраꙁѧтъ, прраꙁѧть, прраꙁѧтпрраꙁвѣпрраꙁтапрраꙁтепрраꙁпрраꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прраꙁмъ, прраꙁмь, прраꙁмпрраꙁтепрраꙁвѣпрраꙁтапрраꙁхъ, прраꙁхь, прраꙁхпрраꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прраꙁпрраꙁхомъ, прраꙁхомь, прраꙁхом, прраꙁхмꙑпрраꙁстепрраꙁшѧ, прраꙁшѫ, прраꙁша, прраꙁше, прраꙁхѫпрраꙁховѣпрраꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прраꙁстепрражаахъ, прражахъ, прражаахь, прражахь, прражаах, прраожахпрражааше, прражашепрражааше, прражашепрражаахомъ, прражахомъ, прражаахомь, прражахомь, прражаахом, прражахомпрражаашете, прражашете, прражаасте, прражасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прражаахѫ, прражахѫ, прражаахѹ, прражахѹпрражааховѣ, прражаховѣпрражаашета, прражашета, прражааста, прражастапрражаашете, прражашете, прражаасте, прражасте
прраꙁт сѧ -прражѫ сѧ -прраꙁш сѧ св Устремя се, напра, блъсна се подобенъ естъ лвкѹ. съꙁъдавъшѹ храмнѫ на ꙁем беꙁ (о)снованѣ. еже прраꙁ сѧ рѣка.  абе раꙁор сѧ М Лк 6.49 Изч М З Гр προσρήγνυμι Нвб Ø