Исторически речник
прпѣват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прпѣватпрпѣваѭ, прпѣваѫ, прпѣваѧ, прпѣваюпрпѣваш, прпѣваеш, прпѣваашпрпѣватъ, прпѣваетъ, прпѣваатъ, прпѣвать, прпѣваеть, прпѣваать, прпѣват, прпѣвает, прпѣваатпрпѣвамъ, прпѣваемъ, прпѣваамъ, прпѣвамь, прпѣваемь, прпѣваамь, прпѣвам, прпѣваем, прпѣваам, прпѣвамо, прпѣваемо, прпѣваамопрпѣвате, прпѣваете, прпѣваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прпѣваѭтъ, прпѣваѫтъ, прпѣваѧтъ, прпѣваютъ, прпѣваѭть, прпѣваѫть, прпѣваѧть, прпѣвають, прпѣваѭт, прпѣваѫт, прпѣваѧт, прпѣваютпрпѣвавѣ, прпѣваевѣ, прпѣваавѣпрпѣвата, прпѣваета, прпѣваатапрпѣвате, прпѣваете, прпѣваатепрпѣвапрпѣва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прпѣвамъ, прпѣвамь, прпѣвампрпѣватепрпѣвавѣпрпѣватапрпѣвахъ, прпѣвахь, прпѣвахпрпѣва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прпѣвапрпѣвахомъ, прпѣвахомь, прпѣвахом, прпѣвахмꙑпрпѣвастепрпѣвашѧ, прпѣвашѫ, прпѣваша, прпѣваше, прпѣвахѫпрпѣваховѣпрпѣваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прпѣвастепрпѣваахъ, прпѣвахъ, прпѣваахь, прпѣвахь, прпѣваах, прпѣвахпрпѣвааше, прпѣвашепрпѣвааше, прпѣвашепрпѣваахомъ, прпѣвахомъ, прпѣваахомь, прпѣвахомь, прпѣваахом, прпѣвахомпрпѣваашете, прпѣвашете, прпѣваасте, прпѣвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прпѣваахѫ, прпѣвахѫ, прпѣваахѹ, прпѣвахѹпрпѣвааховѣ, прпѣваховѣпрпѣваашета, прпѣвашета, прпѣвааста, прпѣвастапрпѣваашете, прпѣвашете, прпѣваасте, прпѣвасте
прпѣват -прпѣваѭ -прпѣваш несв Припявам, пея с припев, изпълнявам припев  тако пѣт весь пслъмъ се по стхѹ до конца. прпѣваѭще стⷯ҇ се СЕ 11b 18 Изч СЕ Нвб припявам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА