Исторически речник
прпрѧщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прпрѧщпрпрѧгѫ, прпрѧгѹпрпрѧжешпрпрѧжетъ, прпрѧжеть, прпрѧжетпрпрѧжемъ, прпрѧжемь, прпрѧжем, прпрѧжемопрпрѧжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прпрѧгѫтъ, прпрѧгѹтъ, прпрѧгѫть, прпрѧгѹть, прпрѧгѫт, прпрѧгѹтпрпрѧжевѣпрпрѧжетапрпрѧжетепрпрѧꙃ, прпрѧꙁпрпрѧꙃ, прпрѧꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прпрѧꙃѣмъ, прпрѧꙁѣмъ, прпрѧꙃѣмь, прпрѧꙁѣмь, прпрѧꙃѣм, прпрѧꙁѣмпрпрѧꙃѣте, прпрѧꙁѣтепрпрѧꙃѣвѣ, прпрѧꙁѣвѣпрпрѧꙃѣта, прпрѧꙁѣта*прпрѧгъ, *прпрѧгохъ*прпрѧже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*прпрѧже*прпрѧгомъ, *прпрѧгохомъ*прпрѧжете, *прпрѧгосте*прпрѧгѫ, *прпрѧгошѧ*прпрѧговѣ, *прпрѧгоховѣ*прпрѧжета, *прпрѧгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*прпрѧжете, *прпрѧгосте*прпрѧжаахъ*прпрѧжааше*прпрѧжааше*прпрѧжаахомъ*прпрѧжаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прпрѧжаахѫ*прпрѧжааховѣ*прпрѧжаашета*прпрѧжаашете
прпрѧщ -прпрѧгѫ -прпрѧжеш св прпрѧгнѫт -прпрѧгнѫ -прпрѧгнеш Свържа, съединя, присъединя днъ дно прпрꙙглъ стъ богъ. а не днѫ мноꙁѣхъ С 366.20 къ прьстьнѹѹмѹ тѣлес свомѹ прпрꙙглъ бѣаше С 569.12—13 Изч С Гр συζεύγνυμι прпрꙙщ Нвб Срв припрягна, припрегна диал НГер ЕтМл БТР