Исторически речник
прплест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прплестпрплетѫ, прплетѹпрплетешпрплететъ, прплететь, прплететпрплетемъ, прплетемь, прплетем, прплетемопрплетете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прплетѫтъ, прплетѹтъ, прплетѫть, прплетѹть, прплетѫт, прплетѹтпрплетевѣпрплететапрплететепрплетпрплет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прплетѣмъ, прплетѣмь, прплетѣмпрплетѣтепрплетѣвѣпрплетѣта*прплетохъ*прплете
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*прплете*прплетохомъ*прплетосте*прплетошѧ*прплетоховѣ*прплетоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*прплетостепрплетѣхъ, прплетѣхь, прплетѣх, прплетѧхъ, прплетѧхь, прплетѧхпрплетѣше, прплетѧшепрплетѣше, прплетѧшепрплетѣхомъ, прплетѣхомь, прплетѣхом, прплетѧхомъ, прплетѧхомь, прплетѧхомпрплетѣшете, прплетѣсте, прплетѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прплетѣхѫ, прплетѣхѹ, прплетѧхѹпрплетѣховѣ, прплетѧховѣпрплетѣшета, прплетѣста, прплетѧстапрплетѣшете, прплетѣсте, прплетѧсте
прплест -прплетѫ -прплетеш св Преплета, сплета, кръстосам шрокꙑ  пространъ пѫть. дв прплетенъ стъ С 350.17 Изч С Гр συμπλέκω Нвб приплета, приплитам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР Срв Приплет МИ ХХ,ЛИМР