Исторически речник
пробьщават сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пробьщават сѧпробьщаваѭ, пробьщаваѫ, пробьщаваѧ, пробьщаваюпробьщаваш, пробьщаваеш, пробьщаваашпробьщаватъ, пробьщаваетъ, пробьщаваатъ, пробьщавать, пробьщаваеть, пробьщаваать, пробьщават, пробьщавает, пробьщаваатпробьщавамъ, пробьщаваемъ, пробьщаваамъ, пробьщавамь, пробьщаваемь, пробьщаваамь, пробьщавам, пробьщаваем, пробьщаваам, пробьщавамо, пробьщаваемо, пробьщаваамопробьщавате, пробьщаваете, пробьщаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пробьщаваѭтъ, пробьщаваѫтъ, пробьщаваѧтъ, пробьщаваютъ, пробьщаваѭть, пробьщаваѫть, пробьщаваѧть, пробьщавають, пробьщаваѭт, пробьщаваѫт, пробьщаваѧт, пробьщаваютпробьщававѣ, пробьщаваевѣ, пробьщаваавѣпробьщавата, пробьщаваета, пробьщаваатапробьщавате, пробьщаваете, пробьщаваатепробьщавапробьщава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пробьщавамъ, пробьщавамь, пробьщавампробьщаватепробьщававѣпробьщаватапробьщавахъ, пробьщавахь, пробьщавахпробьщава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пробьщавапробьщавахомъ, пробьщавахомь, пробьщавахом, пробьщавахмꙑпробьщавастепробьщавашѧ, пробьщавашѫ, пробьщаваша, пробьщаваше, пробьщавахѫпробьщаваховѣпробьщаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пробьщавастепробьщаваахъ, пробьщавахъ, пробьщаваахь, пробьщавахь, пробьщаваах, пробьщавахпробьщавааше, пробьщавашепробьщавааше, пробьщавашепробьщаваахомъ, пробьщавахомъ, пробьщаваахомь, пробьщавахомь, пробьщаваахом, пробьщавахомпробьщаваашете, пробьщавашете, пробьщаваасте, пробьщавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пробьщаваахѫ, пробьщавахѫ, пробьщаваахѹ, пробьщавахѹпробьщавааховѣ, пробьщаваховѣпробьщаваашета, пробьщавашета, пробьщавааста, пробьщавастапробьщаваашете, пробьщавашете, пробьщаваасте, пробьщавасте
пробьщават сѧ -пробьщаваѭ сѧ -пробьщаваш сѧ несв сег деят същ пробьщаваѭще сѧ м мн Тези, които се приобщават; привърженици, единоверци съвꙙꙁат же вьсꙙ пробьштаваѭштꙙѧ сꙙ кꙿ н҄мъ С 210.17 Изч С пробьштават сꙙ Нвб приобщавам [се] ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР