Исторически речник
пробрѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пробрѣстпробрѧщѫ, пробрѧщѹпробрѧщешпробрѧщетъ, пробрѧщеть, пробрѧщетпробрѧщемъ, пробрѧщемь, пробрѧщем, пробрѧщемопробрѧщете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пробрѧщѫтъ, пробрѧщѹтъ, пробрѧщѫть, пробрѧщѹть, пробрѧщѫт, пробрѧщѹтпробрѧщевѣпробрѧщетапробрѧщетепробрѧщпробрѧщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пробрѧщмъ, пробрѧщамъ, пробрѧщмь, пробрѧщамь, пробрѧщм, пробрѧщампробрѧщте, пробрѧщатепробрѧщвѣпробрѧщтапробрѣтохъ, пробрѣтъ, пробрѣтохь, пробрѣть, пробрѣтох, пробрѣтпробрѣте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пробрѣтепробрѣтомъ, пробрѣтомь, пробрѣтомпробрѣтетепробрѣтѫ, пробрѣтѧ, пробрѣтѹпробрѣтовѣпробрѣтета
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пробрѣтетепробрѣтѣахъ, пробрѧщаахъ, пробрѧщахъ, пробрѣтѣахь, пробрѧщаахь, пробрѧщахь, пробрѣтѣах, пробрѧщаах, пробрѧщахпробрѣтѣаше, пробрѧщааше, пробрѧщашепробрѣтѣаше, пробрѧщааше, пробрѧщашепробрѣтѣахомъ, пробрѧщаахомъ, пробрѧщахомъ, пробрѣтѣахомь, пробрѧщаахомь, пробрѧщахомь, пробрѣтѣахом, пробрѧщаахом, пробрѧщахомпробрѣтѣашете, пробрѧщаашете, пробрѧщашете, пробрѣтѣасте, пробрѧщаасте, пробрѧщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пробрѣтѣахѫ, пробрѧщаахѫ, пробрѧщахѫ, пробрѣтѣахѹ, пробрѧщаахѹ, пробрѧщахѹпробрѣтѣаховѣ, пробрѧщааховѣ, пробрѧщаховѣпробрѣтѣашета, пробрѧщаашета, пробрѧщашета, пробрѣтѣаста, пробрѧщааста, пробрѧщастапробрѣтѣашете, пробрѧщаашете, пробрѧщашете, пробрѣтѣасте, пробрѧщаасте, пробрѧщасте
пробрѣст -пробрѧщѫ -пробрѧщеш св 1. Придобия; спечеля още нещо към това, което съм имал; сдобия се пробрѣте дрѹгѫѭ д҃ талантъ М Мт 25.16 З А СК н могѫтъ пробрѣст н ꙁлата н съребра С 267.25 кѹпл҄ѫ сътворшꙙ съ небесскꙑм дѣлꙑ.  сѹгѹбь пробрѣтошꙙ С 55.10—11 Образно. каа полъѕа естъ лвкѹ. аште весь мръ пробрѧщетъ. а дшѫ своѭ отъштеттъ М Мт 16.26 ЗI. Срв. Мк 8.36 М, З, А, СК;Лк 9.25 М З А ѹдобь обрѣтамо не ꙁлата н сьребра. нъ хѹдоѭ мѣдѭ небесъско цѣсарьство пробрѣст С 160.11  въ бестьлѣнꙑхъ мѣсто. тьлѣн пробрꙙштѫ С 165.1 не пробрꙙштѫ сьмрьт С 253.4 ѹспѣхъ пробрѣст С 273.8 2. Прен. Привлека, притегля към себе си аще тебе послѹшаатъ пробрѧщеш братръ тво М Мт 18.15 ЗI А СК 3. Причиня, навлека, докарам да вждѫ то дръꙁость го пробрѣте мѹ С 99.23 да пробрꙙштемꙿ грѣхъ себѣ С 215.28 пробрꙙштеш намъ ꙁалаꙁъ не хꙋдъ С 102.24 аште не тꙑ самъ въсхоштеш ꙁъло пробрѣст себѣ С 259.4 М З А СК К С Гр κερδαίνω ἀνακτάομαι κτάομαι προξενίζω δρέπομαι τὸ κέρδος κομίζομαι τίκτω προξενέω Нвб приобретя остар РРОДД