Исторически речник
прнкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прнкнѫтпрнкнѫ, прнкнѹпрнкнешꙑпрнкнетъ, прнкнеть, прнкнетпрнкнемъ, прнкнемь, прнкнемпрнкнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прнкнѫтъ, прнкнѹтъ, прнкнѫть, прнкнѹть, прнкнѫт, прнкнѹтпрнкневѣпрнкнетапрнкнетепрнкнпрнкн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прнкнѣмъ, прнкнѣмь, прнкнѣмпрнкнѣтепрнкнѣвѣпрнкнѣтапрнкъ, прнкохъ, прнкь, прнкохь, прнкохпрне
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прнепрнкомъ, прнкохомъ, прнкомь, прнкохомь, прнкохом, прнкохмꙑпрнете, прнкостепрнкѫ, прнкошѧ, прнкошѫ, прнкоша, прнкоше, прнкохѫпрнковѣ, прнкоховѣпрнета, прнкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прнете, прнкосте*прнкнѣахъ*прнкнѣаше*прнкнѣаше*прнкнѣахомъ*прнкнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*прнкнѣахѫ*прнкнѣаховѣ*прнкнѣашета*прнкнѣашете
прнкнѫт -прнкнѫ -прнкнеш св Надникна, погледна надолу, надзърна ꙇ прнкъ вдѣ рꙁꙑ еднꙑ лежѧштѧ М Лк 24.12 З, А. Срв.Йо 20.5 М А прне въ гробъ. ꙇ вдѣ дъва анћла М Йо 20.11А гъ съ нбсі прініе на снꙑ лѩ СП 13.2 Срв. СП52.3 ѣко прініе съ вꙑсотꙑ стꙑѩ своеѩ СП 101.20 Образно. правъда съ нбсі прініе СП 84.12 Изч М З А СП Гр παρακύπτω διακύπτω ἐκκύπτω прінікнѫт Нвб приникна диал НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА