Исторически речник
прнесень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прнесен, прнесеньпрнесенꙗ, прнесена, прнесеньꙗпрнесеню, прнесенѹ, прнесеньюпрнесенмь, прнесеньмь, прнесенмъ, прнесеньмъ, прнесенмь, прнесенмъпрнесен, прнесень, прнесенпрнесенꙗ, прнесена, прнесеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прнесен, прнесень, прнесенепрнесенмъ, прнесеньмъ, прнесенмь, прнесеньмь, прнесенмъ, прнесенмь, прнесеномъ, прнесенамъпрнесен, прнесень, прнесен, прнесенмпрнесенхъ, прнесеньхъ, прнесенхь, прнесеньхь, прнесенхъ, прнесенхьпрнесен, прнесеньпрнесеню, прнесенѹ, прнесенью
NnDu
прнесенма, прнесеньма, прнесенма, прнесенма
прнесень -ꙗ ср Жертвен дар, приношение прм ꙇ се прнесене. отъ раба твоего сего СЕ 13b 11 Изч СЕ Гр τὰ προσκομισϑέντα прнесене Нвб Срв принисание диал приносяне диал принасяне, принасване НГер приношение книж ОА