Исторически речник
прмѣтат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прмѣтат сѧпрмѣтаѭ, прмѣтаѫ, прмѣтаѧ, прмѣтаюпрмѣташ, прмѣтаеш, прмѣтаашпрмѣтатъ, прмѣтаетъ, прмѣтаатъ, прмѣтать, прмѣтаеть, прмѣтаать, прмѣтат, прмѣтает, прмѣтаатпрмѣтамъ, прмѣтаемъ, прмѣтаамъ, прмѣтамь, прмѣтаемь, прмѣтаамь, прмѣтам, прмѣтаем, прмѣтаам, прмѣтамо, прмѣтаемо, прмѣтаамопрмѣтате, прмѣтаете, прмѣтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прмѣтаѭтъ, прмѣтаѫтъ, прмѣтаѧтъ, прмѣтаютъ, прмѣтаѭть, прмѣтаѫть, прмѣтаѧть, прмѣтають, прмѣтаѭт, прмѣтаѫт, прмѣтаѧт, прмѣтаютпрмѣтавѣ, прмѣтаевѣ, прмѣтаавѣпрмѣтата, прмѣтаета, прмѣтаатапрмѣтате, прмѣтаете, прмѣтаатепрмѣтапрмѣта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прмѣтамъ, прмѣтамь, прмѣтампрмѣтатепрмѣтавѣпрмѣтатапрмѣтахъ, прмѣтахь, прмѣтахпрмѣта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прмѣтапрмѣтахомъ, прмѣтахомь, прмѣтахом, прмѣтахмꙑпрмѣтастепрмѣташѧ, прмѣташѫ, прмѣташа, прмѣташе, прмѣтахѫпрмѣтаховѣпрмѣтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прмѣтастепрмѣтаахъ, прмѣтахъ, прмѣтаахь, прмѣтахь, прмѣтаах, прмѣтахпрмѣтааше, прмѣташепрмѣтааше, прмѣташепрмѣтаахомъ, прмѣтахомъ, прмѣтаахомь, прмѣтахомь, прмѣтаахом, прмѣтахомпрмѣтаашете, прмѣташете, прмѣтаасте, прмѣтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прмѣтаахѫ, прмѣтахѫ, прмѣтаахѹ, прмѣтахѹпрмѣтааховѣ, прмѣтаховѣпрмѣтаашета, прмѣташета, прмѣтааста, прмѣтастапрмѣтаашете, прмѣташете, прмѣтаасте, прмѣтасте
прмѣтат сѧ -прмѣтаѭ сѧ -прмѣташ сѧ несв Намирам се на последно място, подхвърлян съм, пренебрегнат съм [прен.] іꙁволхъ прімѣтаті сѩ въ домъ ба моего пае. неже жіті въ селѣхъ грѣшьнііхъ СП 83.11 Срв. СЕ84а 7 С147.19 Изч СП СЕ С Гр παραρρίπτομαι прімѣтаті сѩ преметат сѧ Нвб Срв подмятам ’пренебрегвам някого’ ОА БТР