Исторически речник
прмꙑшлꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прмꙑшлꙗтпрмꙑшлꙗѭ, прмꙑшлѣѭ, прмꙑшлꙗѫ, прмꙑшлѣѫ, прмꙑшлꙗѧ, прмꙑшлѣѧ, прмꙑшлꙗю, прмꙑшлѣю, прмꙑшлѧю, прмꙑшлаѫ, прмꙑшлаѧпрмꙑшлꙗш, прмꙑшлꙗеш, прмꙑшлѣш, прмꙑшлѣеш, прмꙑшлѣаш, прмꙑшлѧеш, прмꙑшлаешпрмꙑшлꙗтъ, прмꙑшлꙗетъ, прмꙑшлѣтъ, прмꙑшлѣетъ, прмꙑшлѣатъ, прмꙑшлꙗть, прмꙑшлꙗеть, прмꙑшлѣть, прмꙑшлѣеть, прмꙑшлѣать, прмꙑшлꙗт, прмꙑшлꙗет, прмꙑшлѣт, прмꙑшлѣет, прмꙑшлѣат, прмꙑшлѧетъ, прмꙑшлѧеть, прмꙑшлѧет, прмꙑшлаетъ, прмꙑшлаеть, прмꙑшлаетпрмꙑшлꙗмъ, прмꙑшлꙗемъ, прмꙑшлѣмъ, прмꙑшлѣемъ, прмꙑшлѣамъ, прмꙑшлꙗмь, прмꙑшлꙗемь, прмꙑшлѣмь, прмꙑшлѣемь, прмꙑшлѣамь, прмꙑшлꙗм, прмꙑшлꙗем, прмꙑшлѣм, прмꙑшлѣем, прмꙑшлѣам, прмꙑшлꙗмо, прмꙑшлꙗемо, прмꙑшлѣмо, прмꙑшлѣемо, прмꙑшлѣамо, прмꙑшлѧемъ, прмꙑшлѧемь, прмꙑшлѧем, прмꙑшлаемъ, прмꙑшлаемь, прмꙑшлаем, прмꙑшлаемопрмꙑшлꙗте, прмꙑшлꙗете, прмꙑшлѣте, прмꙑшлѣете, прмꙑшлѣате, прмꙑшлѧете, прмꙑшлаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прмꙑшлꙗѭтъ, прмꙑшлѣѭтъ, прмꙑшлѣѫтъ, прмꙑшлꙗѫтъ, прмꙑшлѣѧтъ, прмꙑшлꙗѧтъ, прмꙑшлѣютъ, прмꙑшлꙗютъ, прмꙑшлꙗѭть, прмꙑшлѣѭть, прмꙑшлѣѫть, прмꙑшлꙗѫть, прмꙑшлѣѧть, прмꙑшлꙗѧть, прмꙑшлѣють, прмꙑшлꙗють, прмꙑшлꙗѭт, прмꙑшлѣѭт, прмꙑшлѣѫт, прмꙑшлꙗѫт, прмꙑшлѣѧт, прмꙑшлꙗѧт, прмꙑшлѣют, прмꙑшлꙗют, прмꙑшлѧютъ, прмꙑшлѧють, прмꙑшлѧют, прмꙑшлаѫтъ, прмꙑшлаѧтъ, прмꙑшлаѫть, прмꙑшлаѧть, прмꙑшлаѫт, прмꙑшлаѧтпрмꙑшлꙗвѣ, прмꙑшлꙗевѣ, прмꙑшлѣвѣ, прмꙑшлѣевѣ, прмꙑшлѣавѣ, прмꙑшлѧевѣпрмꙑшлꙗта, прмꙑшлꙗета, прмꙑшлѣта, прмꙑшлѣета, прмꙑшлѣата, прмꙑшлѧетапрмꙑшлꙗте, прмꙑшлꙗете, прмꙑшлѣте, прмꙑшлѣете, прмꙑшлѣате, прмꙑшлѧетепрмꙑшлꙗ, прмꙑшлѣ, прмꙑшлѧ, прмꙑшлапрмꙑшлꙗ, прмꙑшлѣ, прмꙑшлѧ, прмꙑшла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прмꙑшлꙗмъ, прмꙑшлѣмъ, прмꙑшлꙗмь, прмꙑшлѣмь, прмꙑшлꙗм, прмꙑшлѣм, прмꙑшлѧмъ, прмꙑшлѧмь, прмꙑшлѧм, прмꙑшламъ, прмꙑшламь, прмꙑшлампрмꙑшлꙗте, прмꙑшлѣте, прмꙑшлѧте, прмꙑшлатепрмꙑшлꙗвѣ, прмꙑшлѣвѣ, прмꙑшлѧвѣ, прмꙑшлавѣпрмꙑшлꙗта, прмꙑшлѣта, прмꙑшлѧта, прмꙑшлатапрмꙑшлꙗхъ, прмꙑшлѣхъ, прмꙑшлꙗхь, прмꙑшлѣхь, прмꙑшлꙗх, прмꙑшлѣх, прмꙑшлѧхъ, прмꙑшлѧхь, прмꙑшлѧх, прмꙑшлахъ, прмꙑшлахь, прмꙑшлахпрмꙑшлꙗ, прмꙑшлѣ, прмꙑшлѧ, прмꙑшла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прмꙑшлꙗ, прмꙑшлѣ, прмꙑшлѧ, прмꙑшлапрмꙑшлꙗхомъ, прмꙑшлѣхомъ, прмꙑшлꙗхомь, прмꙑшлѣхомь, прмꙑшлꙗхом, прмꙑшлѣхом, прмꙑшлꙗхмꙑ, прмꙑшлѣхмꙑ, прмꙑшлѧхомъ, прмꙑшлѧхомь, прмꙑшлѧхом, прмꙑшлахомъ, прмꙑшлахомь, прмꙑшлахом, прмꙑшлахмꙑпрмꙑшлꙗсте, прмꙑшлѣсте, прмꙑшлѧсте, прмꙑшластепрмꙑшлꙗшѧ, прмꙑшлашѧ, прмꙑшлѣшѧ, прмꙑшлꙗшѫ, прмꙑшлашѫ, прмꙑшлѣшѫ, прмꙑшлꙗша, прмꙑшлѣша, прмꙑшлꙗше, прмꙑшлаше, прмꙑшлѣше, прмꙑшлꙗхѫ, прмꙑшлѣхѫ, прмꙑшлахѫ, прмꙑшлѧшапрмꙑшлꙗховѣ, прмꙑшлѣховѣ, прмꙑшлѧховѣ, прмꙑшлаховѣпрмꙑшлꙗста, прмꙑшлѣста, прмꙑшлѧста, прмꙑшласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прмꙑшлꙗсте, прмꙑшлѣсте, прмꙑшлѧсте, прмꙑшластепрмꙑшлꙗахъ, прмꙑшлꙗхъ, прмꙑшлꙗах, прмꙑшлаахъ, прмꙑшлахъ, прмꙑшлаахь, прмꙑшлахь, прмꙑшлꙗхь, прмꙑшлꙗх, прмꙑшлаах, прмꙑшлѧхъ, прмꙑшлѧхь, прмꙑшлѧхпрмꙑшлꙗаше, прмꙑшлꙗше, прмꙑшлааше, прмꙑшлаше, прмꙑшлѧшепрмꙑшлꙗаше, прмꙑшлꙗше, прмꙑшлааше, прмꙑшлаше, прмꙑшлѧшепрмꙑшлꙗахомъ, прмꙑшлꙗхомъ, прмꙑшлаахомъ, прмꙑшлахомъ, прмꙑшлꙗахомь, прмꙑшлꙗхомь, прмꙑшлаахомь, прмꙑшлахомь, прмꙑшлꙗахом, прмꙑшлꙗхом, прмꙑшлаахом, прмꙑшлахом, прмꙑшлѧхомъ, прмꙑшлѧхомь, прмꙑшлѧхомпрмꙑшлꙗашете, прмꙑшлꙗшете, прмꙑшлꙗасте, прмꙑшлꙗсте, прмꙑшлаашете, прмꙑшлашете, прмꙑшлаасте, прмꙑшласте, прмꙑшлѧшете, прмꙑшлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прмꙑшлꙗахѫ, прмꙑшлꙗхѫ, прмꙑшлꙗахѹ, прмꙑшлꙗхѹ, прмꙑшлаахѫ, прмꙑшлахѫ, прмꙑшлаахѹ, прмꙑшлахѹ, прмꙑшлѧхѹпрмꙑшлꙗаховѣ, прмꙑшлꙗховѣ, прмꙑшлааховѣ, прмꙑшлаховѣ, прмꙑшлѧховѣпрмꙑшлꙗашета, прмꙑшлꙗшета, прмꙑшлꙗаста, прмꙑшлꙗста, прмꙑшлѧшета, прмꙑшлѧста, прмꙑшлаашета, прмꙑшлашета, прмꙑшлааста, прмꙑшластапрмꙑшлꙗашете, прмꙑшлꙗшете, прмꙑшлꙗасте, прмꙑшлꙗсте, прмꙑшлѧшете, прмꙑшлѧсте, прмꙑшлаашете, прмꙑшлашете, прмꙑшлаасте, прмꙑшласте
прмꙑшлꙗт -прмꙑшлꙗѭ -прмꙑшлꙗш несв Измислям, изнамирам, замислям не прмꙑшлꙗ м съмрьт вѣьнꙑѧ С 1.29 прмꙑшлꙗ ѹбо мѫкꙑ лкꙑ хоштеш С 12.22 прмꙑшл҄ѣ ѡ томтелю мѫкꙑ С 165.22—23 да ѹбо прмꙑшлꙗ. о наю лко хоштеш мѫкъ С 181.17 доста же прмꙑшл҄ѣѭшта горъкꙑѧ мѫкꙑ С 210.19—20 Изч С Гр ἐπινοέω прмꙑшл҄ѣт Нвб Срв промишлявам остар ОА ВА Дюв