Исторически речник
прмꙑслт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прмꙑслтпрмꙑшлѭ, прмꙑслѭ, прмꙑслѧ, прмꙑслюпрмꙑслшпрмꙑслтъ, прмꙑслть, прмꙑслтпрмꙑслмъ, прмꙑслмь, прмꙑслм, прмꙑслмопрмꙑслте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прмꙑслѧтъ, прмꙑслѧть, прмꙑслѧтпрмꙑслвѣпрмꙑслтапрмꙑслтепрмꙑслпрмꙑсл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прмꙑслмъ, прмꙑслмь, прмꙑслмпрмꙑслтепрмꙑслвѣпрмꙑслтапрмꙑслхъ, прмꙑслхь, прмꙑслхпрмꙑсл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прмꙑслпрмꙑслхомъ, прмꙑслхомь, прмꙑслхом, прмꙑслхмꙑпрмꙑслстепрмꙑслшѧ, прмꙑслшѫ, прмꙑслша, прмꙑслше, прмꙑслхѫпрмꙑслховѣпрмꙑслста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прмꙑслстепрмꙑшлꙗахъ, прмꙑшлꙗхъ, прмꙑшлѣахъ, прмꙑшлѣхъ, прмꙑслѣахъ, прмꙑслѧхъ, прмꙑшлꙗахь, прмꙑшлꙗхь, прмꙑшлѣахь, прмꙑшлѣхь, прмꙑслѣахь, прмꙑслѧхь, прмꙑшлꙗах, прмꙑшлꙗх, прмꙑшлѣах, прмꙑшлѣх, прмꙑслѣах, прмꙑслѧхпрмꙑшлꙗаше, прмꙑшлꙗше, прмꙑшлѣаше, прмꙑшлѣше, прмꙑслѣаше, прмꙑслѧшепрмꙑшлꙗаше, прмꙑшлꙗше, прмꙑшлѣаше, прмꙑшлѣше, прмꙑслѣаше, прмꙑслѧшепрмꙑшлꙗахомъ, прмꙑшлꙗхомъ, прмꙑшлѣахомъ, прмꙑшлѣхомъ, прмꙑслѣахомъ, прмꙑслѧхомъ, прмꙑшлꙗахомь, прмꙑшлꙗхомь, прмꙑшлѣахомь, прмꙑшлѣхомь, прмꙑслѣахомь, прмꙑслѧхомь, прмꙑшлꙗахом, прмꙑшлꙗхом, прмꙑшлѣахом, прмꙑшлѣхом, прмꙑслѣахом, прмꙑслѧхомпрмꙑшлꙗашете, прмꙑшлꙗшете, прмꙑшлѣашете, прмꙑшлѣшете, прмꙑслѣашете, прмꙑшлꙗасте, прмꙑшлꙗсте, прмꙑшлѣасте, прмꙑшлѣсте, прмꙑслѣасте, прмꙑслѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прмꙑшлꙗахѫ, прмꙑшлꙗхѫ, прмꙑшлѣахѫ, прмꙑшлѣхѫ, прмꙑслѣахѫ, прмꙑшлꙗахѹ, прмꙑшлꙗхѹ, прмꙑшлѣахѹ, прмꙑшлѣхѹ, прмꙑслѣахѹ, прмꙑслѧхѹпрмꙑшлꙗаховѣ, прмꙑшлꙗховѣ, прмꙑшлѣаховѣ, прмꙑшлѣховѣ, прмꙑслѣаховѣ, прмꙑслѧховѣпрмꙑшлꙗашета, прмꙑшлꙗшета, прмꙑшлѣашета, прмꙑшлѣшета, прмꙑслѣашета, прмꙑшлꙗаста, прмꙑшлꙗста, прмꙑшлѣаста, прмꙑшлѣста, прмꙑслѣаста, прмꙑслѧстапрмꙑшлꙗашете, прмꙑшлꙗшете, прмꙑшлѣашете, прмꙑшлѣшете, прмꙑслѣашете, прмꙑшлꙗасте, прмꙑшлꙗсте, прмꙑшлѣасте, прмꙑшлѣсте, прмꙑслѣасте, прмꙑслѧсте
прмꙑслт -прмꙑшлѭ -прмꙑслш св 1. Измисля, намеря средство; изнамеря на кръстъ сѧ ѹстръмішѧ. страшънꙑ  ѹкорꙇꙁнꙑ. прмꙑшлъше съсѫдъ К 11а 9—10 дрѹго ꙿто прмꙑслшꙙ С 35.21 раꙁльн обраꙁ мѫкъ прмꙑшл҄ен бꙑваахѫ С 85. 13—14 нъ  ште бо  то прмꙑшл҄ено бꙑстъ С 92.23 Премисля, обмисля дълго. вьсѣьскꙑ прмꙑслвъше не могохомъ хъ ѹвѣштат. отъврѣшт сꙙ ха свого С 59.8 2. Прокълна гда бо ѹꙁьртъ богатааго ѹбогꙑ ... ѹстрѣл҄енъ бꙑстъ пеальѭ. окаꙗлъ себе. тъмам прмꙑсллъ С 492.30 Изч К С Гр ἐπινοέω ἐπίνοιαν ποιέω ἐπιτηδεύω ἐπαράομαι Нвб примисля диал ВА ДА