Исторически речник
прморь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прмор, прморьпрморꙗ, прмора, прморьꙗпрморю, прморѹ, прморьюпрмормь, прморьмь, прмормъ, прморьмъ, прмормь, прмормъпрмор, прморь, прморпрморꙗ, прмора, прморьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прмор, прморь, прморепрмормъ, прморьмъ, прмормь, прморьмь, прмормъ, прмормь, прморомъ, прморамъпрмор, прморь, прмор, прмормпрморхъ, прморьхъ, прморхь, прморьхь, прморхъ, прморхьпрмор, прморьпрморю, прморѹ, прморью
NnDu
прморма, прморьма, прморма, прморма
прморь -ꙗ ср Поморие, област край море; приморие мѣаше село вьнѣ града ... такожде же  ѹкꙿторъ мѣаше  тъ ѹ прморꙗ С 204.10 колко островъ. колко рѣкъ колко прморꙗ. колко родовъ ... т вьс крьста рад алꙿѫтъ С 431.3 Изч С Гр παραϑαλάσσιον μέρος αἰγιαλός прмор Нвб приморие, приморе диал ОА ВА НТ ЕтМл БТР АР ДА Срв Приморско МИ Приморец МИ СНМБ