Исторически речник
прмрт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прмрт сѧпрмрѭ, прмрѧ, прмрюпрмршпрмртъ, прмрть, прмртпрмрмъ, прмрмь, прмрм, прмрмопрмрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прмрѧтъ, прмрѧть, прмрѧтпрмрвѣпрмртапрмртепрмрпрмр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прмрмъ, прмрмь, прмрмпрмртепрмрвѣпрмртапрмрхъ, прмрхь, прмрхпрмр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прмрпрмрхомъ, прмрхомь, прмрхом, прмрхмꙑпрмрстепрмршѧ, прмршѫ, прмрша, прмрше, прмрхѫпрмрховѣпрмрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прмрстепрмрꙗахъ, прмрѣахъ, прмраахъ, прмрѣхъ, прмрꙗхъ, прмрѧахъ, прмрѧхъ, прмрꙗахь, прмрѣахь, прмраахь, прмрѣхь, прмрꙗхь, прмрѧахь, прмрѧхь, прмрꙗах, прмрѣах, прмраах, прмрѣх, прмрꙗх, прмрѧах, прмрѧхпрмрꙗаше, прмрѣаше, прмрааше, прмрѣше, прмрꙗше, прмрѧаше, прмрѧшепрмрꙗаше, прмрѣаше, прмрааше, прмрѣше, прмрꙗше, прмрѧаше, прмрѧшепрмрꙗахомъ, прмрѣахомъ, прмраахомъ, прмрѣхомъ, прмрꙗхомъ, прмрѧахомъ, прмрѧхомъ, прмрꙗахомь, прмрѣахомь, прмраахомь, прмрѣхомь, прмрꙗхомь, прмрѧахомь, прмрѧхомь, прмрꙗахом, прмрѣахом, прмраахом, прмрѣхом, прмрꙗхом, прмрѧахом, прмрѧхомпрмрꙗашете, прмрѣашете, прмраашете, прмрѣшете, прмрꙗшете, прмрꙗасте, прмрѣасте, прмраасте, прмрѣсте, прмрꙗсте, прмрѧасте, прмрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прмрꙗахѫ, прмрѣахѫ, прмраахѫ, прмрѣхѫ, прмрꙗхѫ, прмрꙗахѹ, прмрѣахѹ, прмраахѹ, прмрѣхѹ, прмрꙗхѹ, прмрѧахѹ, прмрѧхѹпрмрꙗаховѣ, прмрѣаховѣ, прмрааховѣ, прмрѣховѣ, прмрꙗховѣ, прмрѧаховѣ, прмрѧховѣпрмрꙗашета, прмрѣашета, прмраашета, прмрѣшета, прмрꙗшета, прмрꙗаста, прмрѣаста, прмрааста, прмрѣста, прмрꙗста, прмрѧаста, прмрѧстапрмрꙗашете, прмрѣашете, прмраашете, прмрѣшете, прмрꙗшете, прмрꙗасте, прмрѣасте, прмраасте, прмрѣсте, прмрꙗсте, прмрѧасте, прмрѧсте
прмрт сѧ -прмрѭ сѧ -прмрш сѧ св Помиря се с някого, възстановя добрите отношения с някого, примиря се богъ. же ... хрьста посълавꙑ.  тѣмъ сꙙ прмрвъ съ нам С 109.22—23 прмр сꙙ съ правовѣрънꙑм С 200.6 Изч С Гр καταλλάσσω ἐμαυτόν ἐνόω Вж. при прмрт Нвб