Исторически речник
прметат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прметат сѧпрмещѫ, прметаѭ, прметаѫ, прметаѧ, прмещѹ, прметаюпрмещеш, прметаш, прметаеш, прметаашпрмещетъ, прметатъ, прметаетъ, прметаатъ, прмещеть, прметать, прметаеть, прметаать, прмещет, прметат, прметает, прметаатпрмещемъ, прметамъ, прметаемъ, прметаамъ, прмещемь, прметамь, прметаемь, прметаамь, прмещем, прметам, прметаем, прметаам, прмещемо, прметамо, прметаемо, прметаамопрмещете, прметате, прметаете, прметаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прмещѫтъ, прметаѭтъ, прметаѫтъ, прметаѧтъ, прметаютъ, прмещѫть, прметаѭть, прметаѫть, прметаѧть, прметають, прмещѫт, прметаѭт, прметаѫт, прметаѧт, прметаютпрмещевѣ, прметавѣ, прметаевѣ, прметаавѣпрмещета, прметата, прметаета, прметаатапрмещете, прметате, прметаете, прметаатепрмещ, прметапрмещ, прмета
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прмещмъ, прметамъ, прмещѣмъ, прмещамъ, прмещмь, прметамь, прмещѣмь, прмещамь, прмещм, прметам, прмещѣм, прмещампрмещте, прметате, прмещѣте, прмещатепрмещвѣ, прметавѣ, прмещѣвѣ, прмещавѣпрмещта, прметата, прмещѣта, прмещатапрметахъ, прметахь, прметахпрмета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прметапрметахомъ, прметахомь, прметахом, прметахмꙑпрметастепрметашѧ, прметашѫ, прметаша, прметаше, прметахѫпрметаховѣпрметаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прметастепрметаахъ, прмещаахъ, прметаахь, прмещаахь, прметаах, прмещаахпрметааше, прмещаашепрметааше, прмещаашепрметаахомъ, прмещаахомъ, прметаахомь, прмещаахомь, прметаахом, прмещаахомпрметаашете, прмещаашете, прметаасте, прмещаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прметаахѫ, прмещаахѫ, прметаахѹ, прмещаахѹпрметааховѣ, прмещааховѣпрметаашета, прмещаашета, прметааста, прмещаастапрметаашете, прмещаашете, прметаасте, прмещаасте
прметат сѧ -прметаѭ сѧ -прметаш сѧ несв Връхлитам, хвърлям се, нахвърлям се аще л ес посъланъ цѣмь.  прмѧталъ (погр. вм. прметалъ или прмѣталъ, Нахтигал, с. 134, бел. под линия, също Фърчек, с. 766, бел. 23 под линия) сѧ вьнеꙁаапѫ СЕ 54b 2—3 Изч СЕ Гр προσπελάζω Нвб примета се остар ВА