Исторически речник
прльпѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прльпѣтпрльплѭ, прльплѧ, прльпѧ, прльпьѭ, прльплюпрльпшпрльптъ, прльпть, прльптпрльпмъ, прльпмь, прльпм, прльпмопрльпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прльпѧтъ, прльпѧть, прльпѧтпрльпвѣпрльптапрльптепрльпппрльпп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прльппмъ, прльппмь, прльппмпрльпптепрльппвѣпрльпптапрльпѣхъ, прльпѣхь, прльпѣхпрльпѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прльпѣпрльпѣхомъ, прльпѣхомь, прльпѣхом, прльпѣхмꙑпрльпѣстепрльпѣшѧ, прльпѣшѫ, прльпѣша, прльпѣше, прльпѣхѫпрльпѣховѣпрльпѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прльпѣстепрльпѣахъ, прльпѣхъ, прльпѣахь, прльпѣхь, прльпѣах, прльпѣхпрльпѣаше, прльпѣшепрльпѣаше, прльпѣшепрльпѣахомъ, прльпѣхомъ, прльпѣахомь, прльпѣхомь, прльпѣахом, прльпѣхомпрльпѣашете, прльпѣшете, прльпѣасте, прльпѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прльпѣахѫ, прльпѣхѫ, прльпѣахѹ, прльпѣхѹпрльпѣаховѣ, прльпѣховѣпрльпѣашета, прльпѣшета, прльпѣаста, прльпѣстапрльпѣашете, прльпѣшете, прльпѣасте, прльпѣсте
прльпѣт -прльплѭ -прльпш св Привържа се към някого или нещо [прен.] же бо о томꙿ праꙁдьноват  радоват сꙙ.  прлꙿпѣт нтоже нѣ того горе С 447.13 Изч С Гр προσηλόομαι прлꙿпѣт Нвб Срв прилепя [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР