Исторически речник
прлогъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
прлогъ, прлогьпрлогапрлогѹ, прлоговпрлогъ, прлогьпрлогапрлогомь, прлогомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
прлоѕѣпрложепрлоѕпрлогъ, прлогьпрлогомъ, прлогомьпрлогꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
прлогꙑпрлоѕѣхъ, прлоѕѣхьпрлогапрлогѹпрлогома
прлогъ м 1. Прибавка, добавка  да ꙗко жлъ с на сво ꙁем. такожде съ прлогомъ  ѹ мене жвеш С 61.2—3 2. Нападения, набези; козни ѡкрл  отъ вꙿсѣхъ прлогъ непрѣꙁннъ СЕ 80а 12 Изч СЕ С Гр προσϑήκη Нвб прилог остар ВА РРОДД