Исторически речник
прлагат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прлагат сѧпрлагаѭ, прлагаѫ, прлагаѧ, прлагаюпрлагаш, прлагаеш, прлагаашпрлагатъ, прлагаетъ, прлагаатъ, прлагать, прлагаеть, прлагаать, прлагат, прлагает, прлагаатпрлагамъ, прлагаемъ, прлагаамъ, прлагамь, прлагаемь, прлагаамь, прлагам, прлагаем, прлагаам, прлагамо, прлагаемо, прлагаамопрлагате, прлагаете, прлагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прлагаѭтъ, прлагаѫтъ, прлагаѧтъ, прлагаютъ, прлагаѭть, прлагаѫть, прлагаѧть, прлагають, прлагаѭт, прлагаѫт, прлагаѧт, прлагаютпрлагавѣ, прлагаевѣ, прлагаавѣпрлагата, прлагаета, прлагаатапрлагате, прлагаете, прлагаатепрлагапрлага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прлагамъ, прлагамь, прлагампрлагатепрлагавѣпрлагатапрлагахъ, прлагахь, прлагахпрлага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прлагапрлагахомъ, прлагахомь, прлагахом, прлагахмꙑпрлагастепрлагашѧ, прлагашѫ, прлагаша, прлагаше, прлагахѫпрлагаховѣпрлагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прлагастепрлагаахъ, прлагахъ, прлагаахь, прлагахь, прлагаах, прлагахпрлагааше, прлагашепрлагааше, прлагашепрлагаахомъ, прлагахомъ, прлагаахомь, прлагахомь, прлагаахом, прлагахомпрлагаашете, прлагашете, прлагаасте, прлагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прлагаахѫ, прлагахѫ, прлагаахѹ, прлагахѹпрлагааховѣ, прлагаховѣпрлагаашета, прлагашета, прлагааста, прлагастапрлагаашете, прлагашете, прлагаасте, прлагасте
прлагат сѧ -прлагаѭ сѧ -прлагаш сѧ несв 1. Сравнявам се, приравнявам се, съответствам на нещо агаръ бо естъ снѣ гора. еже въ равї. прлагаетъ сѧ ннѣшнмъ ерслмѣ Е 27б 15 2. Присъединявам се към някого, включвам се не вьслѣдѹтъ правьдьнааго. а ьтꙑ мѹ дьн  праꙁдьнꙋѧ сь обьштмь вьсел҄ен прлагаѧ сꙙ. къ дрѹгомъ омномъ С 509.25 3. Увеличавам се, уголемявам се  прлагааше сꙙ сло вѣрѹѭштхъ по вьсꙙ дьн С 538.18—19 Изч Е С Гр συστοιχέω συντάσσω ἐμαυτόν Нвб прилагам, приложа ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА