Исторически речник
пркѹпъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
пркѹпъ, пркѹпьпркѹпапркѹпѹ, пркѹповпркѹпъ, пркѹпьпркѹпапркѹпомь, пркѹпомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
пркѹпѣпркѹпепркѹп, пркѹповепркѹпъ, пркѹпь, пркѹповъ, пркѹповьпркѹпомъ, пркѹпомь, пркѹповомъ, пркѹповомьпркѹпꙑ, пркѹповꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
пркѹпꙑ, пркѹповꙑ, пркѹпъмпркѹпѣхъ, пркѹпѣхь, пркѹпохъ, пркѹпохь, пркѹповохъ, пркѹповохьпркѹпапркѹпѹпркѹпома
пркѹпъ м Полза, изгода, печалба вдш л ... колко т бꙑваатъ намъ отъ нштхъ пркѹпъ С 373.23 пркѹпъ творѧ ὁ τραπεζίτης Лице, което се занимава с размяна на пари; банкер; сарафин подоба т бѣ дат сьребро мое пркѹпъ творꙙштмъ С 369.30 Изч С Гр πραγματεία Нвб Срв прикупия ж диал НГер