Исторически речник
пркрꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пркрꙑватпркрꙑваѭ, пркрꙑваѫ, пркрꙑваѧ, пркрꙑваюпркрꙑваш, пркрꙑваеш, пркрꙑваашпркрꙑватъ, пркрꙑваетъ, пркрꙑваатъ, пркрꙑвать, пркрꙑваеть, пркрꙑваать, пркрꙑват, пркрꙑвает, пркрꙑваатпркрꙑвамъ, пркрꙑваемъ, пркрꙑваамъ, пркрꙑвамь, пркрꙑваемь, пркрꙑваамь, пркрꙑвам, пркрꙑваем, пркрꙑваам, пркрꙑвамо, пркрꙑваемо, пркрꙑваамопркрꙑвате, пркрꙑваете, пркрꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пркрꙑваѭтъ, пркрꙑваѫтъ, пркрꙑваѧтъ, пркрꙑваютъ, пркрꙑваѭть, пркрꙑваѫть, пркрꙑваѧть, пркрꙑвають, пркрꙑваѭт, пркрꙑваѫт, пркрꙑваѧт, пркрꙑваютпркрꙑвавѣ, пркрꙑваевѣ, пркрꙑваавѣпркрꙑвата, пркрꙑваета, пркрꙑваатапркрꙑвате, пркрꙑваете, пркрꙑваатепркрꙑвапркрꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пркрꙑвамъ, пркрꙑвамь, пркрꙑвампркрꙑватепркрꙑвавѣпркрꙑватапркрꙑвахъ, пркрꙑвахь, пркрꙑвахпркрꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пркрꙑвапркрꙑвахомъ, пркрꙑвахомь, пркрꙑвахом, пркрꙑвахмꙑпркрꙑвастепркрꙑвашѧ, пркрꙑвашѫ, пркрꙑваша, пркрꙑваше, пркрꙑвахѫпркрꙑваховѣпркрꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пркрꙑвастепркрꙑваахъ, пркрꙑвахъ, пркрꙑваахь, пркрꙑвахь, пркрꙑваах, пркрꙑвахпркрꙑвааше, пркрꙑвашепркрꙑвааше, пркрꙑвашепркрꙑваахомъ, пркрꙑвахомъ, пркрꙑваахомь, пркрꙑвахомь, пркрꙑваахом, пркрꙑвахомпркрꙑваашете, пркрꙑвашете, пркрꙑваасте, пркрꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пркрꙑваахѫ, пркрꙑвахѫ, пркрꙑваахѹ, пркрꙑвахѹпркрꙑвааховѣ, пркрꙑваховѣпркрꙑваашета, пркрꙑвашета, пркрꙑвааста, пркрꙑвастапркрꙑваашете, пркрꙑвашете, пркрꙑваасте, пркрꙑвасте
пркрꙑват -пркрꙑваѭ -пркрꙑваш несв Прикривам, правя да не се вижда, закривам ꙇ наѧсѧ едн пльват на нь. ꙇ пркрꙑват лце его М Мк 14.65 З  пркрꙑваѭтъ слꙑ.  поѭтъ владꙑьствꙗ С 458.17 Изч М З С Гр περικαλύπτω συγκαλύπτω Нвб прикривам, прикрия ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА