Исторически речник
пркоснѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пркоснѫт сѧпркоснѫ, пркоснѹпркоснешпркоснетъ, пркоснеть, пркоснетпркоснемъ, пркоснемь, пркоснемпркоснете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пркоснѫтъ, пркоснѹтъ, пркоснѫть, пркоснѹть, пркоснѫт, пркоснѹтпркосневѣпркоснетапркоснетепркоснпркосн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пркоснѣмъ, пркоснѣмь, пркоснѣмпркоснѣтепркоснѣвѣпркоснѣтапркоснѫхъ, пркоснѹхъ, пркоснѫхь, пркоснѹхь, пркоснѫх, пркоснѹхпркоснѫ, пркоснѹ, пркосе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пркоснѫ, пркоснѹ, пркосепркоснѫхомъ, пркоснѹхомъ, пркоснѫхомь, пркоснѹхомь, пркоснѫхом, пркоснѹхом, пркоснѫхмꙑпркоснѫсте, пркоснѹстепркоснѫшѧ, пркоснѹшѧ, пркоснѫшѫ, пркоснѫша, пркоснѹша, пркоснѫше, пркоснѹше, пркоснѫхѫпркоснѫховѣ, пркоснѹховѣпркоснѫста, пркоснѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пркоснѫсте, пркоснѹстепркоснѧхъ, пркоснѧхь, пркоснѧхпркоснѧшепркоснѧшепркоснѧхомъ, пркоснѧхомь, пркоснѧхомпркоснѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пркоснѧхѹпркоснѧховѣпркоснѧстапркоснѧсте
пркоснѫт сѧ -пркоснѫ сѧ -пркоснеш сѧ св 1. Докосна се, допра се до някого или нещо  прстѫпь с пркоснѫ сѧ хъ М Мт 17.7А кто пркоснѫ сѧ рꙁахъ мохъ М Мк 5.30 З А СК У ꙇсъ же рее пркоснѫ сѧ мьнѣ нѣкъто М Лк 8.46 З А СК днъ же отъ сла м҃ отъпадъ прбѣже къ бан҄.  пркоснѫвъ сꙙ къ топлотѣ. аб растаа сꙙ С 76.24 пожьрете л. л пркоснѫвъ сꙙ ѹдовъ вашхъ погѹбьѭ вꙑ С 176.13—14 блажѫ рѫцѣ тво пркоснѫвъш сꙙ божхъ ребрѣхъ С 457.23 2. Прен. За беда, нещастие и под. — сполетя, постигна някого  не мѫтъ къ намъ пркснѫт (погр. вм. пркоснѫт, ЗаимовКапалдо, с. 73, бел. под линия) сꙙ мьст  мѫкꙑ. н ѫꙁꙑ С 73.7—8 да нкакоже вамъ ... грѣхъ пркоснетъ сꙙ С 135.29 М З А СК ЗП У С Гр ἅπτομαι προσεγγίζω λυμαίνομαι прікоснѫт сѧ Нвб прикосна [се], прикоснувам [се] остар ВА ЕтМл РРОДД