Исторически речник
прклют сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прклют сѧпрклюѫ, прклюѹпрклюшпрклютъ, прклють, прклютпрклюмъ, прклюмь, прклюм, прклюмопрклюте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прклюѧтъ, прклюѧть, прклюѧтпрклювѣпрклютапрклютепрклюпрклю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прклюмъ, прклюмь, прклюмпрклютепрклювѣпрклютапрклюхъ, прклюхь, прклюхпрклю
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прклюпрклюхомъ, прклюхомь, прклюхом, прклюхмꙑпрклюстепрклюшѧ, прклюшѫ, прклюша, прклюше, прклюхѫпрклюховѣпрклюста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прклюстепрклюаахъ, прклюахъ, прклюаахь, прклюахь, прклюаах, прклюахпрклюааше, прклюашепрклюааше, прклюашепрклюаахомъ, прклюахомъ, прклюаахомь, прклюахомь, прклюаахом, прклюахомпрклюаашете, прклюашете, прклюаасте, прклюасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прклюаахѫ, прклюахѫ, прклюаахѹ, прклюахѹпрклюааховѣ, прклюаховѣпрклюаашета, прклюашета, прклюааста, прклюастапрклюаашете, прклюашете, прклюаасте, прклюасте
прклют сѧ -прклюѫ сѧ -прклюш сѧ св 1. Случа се, стана ꙇ та бесѣдоваашете къ себѣ. о вьсѣхъ схъ прклюьшхъ сѧ М Лк 24.14 З, А. Срв. С473.5 С474.13—14 В 3л. ед.Случи се нещо някому, сполети го. прклютъ же сѧ вамъ въ съвѣдѣтельство М Лк 21.13 З А СК 2. Попадна, намеря се, окажа се някъде случайно прклюшѧ же сѧ едн въ то врѣмѧ повѣдаѭште емѹ о галлехъ М Лк 13.1 З 3. За време — настана, настъпя ꙇ прклѹьшю сѧ дьн потрѣбънѹ. егда родъ рождъствѹ своемѹ веерѭ творѣаше М Мк 6.21 З А 4. Подхождам, приличам нкътоже прставленѣ рꙁꙑ новꙑ. не прставлѣатъ на рꙁѫ ветъхѫ. аште л же н  новѫѭ раꙁдеретъ. ꙇ ветъсѣ не прклютъ сѧ прставлене еже отъ новааго М Лк 5.36 З 5. Прич. мин. деят. като същ. прклюьше сѧ м мн οἱ προσήκοντες Тези, които имат права над някого — близките, родствениците, роднините богатѹѹмѹ. же тольма ловѣколюбьцъ бꙑстъ. ꙗкоже  ꙁа прклѹьшꙙѧ сꙙ мѹ пешт С 374.10 М З А СК С Гр ἀποβαίνω συμβαίνω πάρειμι [εἶναι] συμφωνέω γίγνομαι прклѹт сѧ [сꙙ] пріклюіт сѧ Нвб приключа се остар диал ВА НГер РРОДД