Исторически речник
прклонт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прклонтпрклонѭ, прклонѧ, прклонюпрклоншпрклонтъ, прклонть, прклонтпрклонмъ, прклонмь, прклонм, прклонмопрклонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прклонѧтъ, прклонѧть, прклонѧтпрклонвѣпрклонтапрклонтепрклонпрклон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прклонмъ, прклонмь, прклонмпрклонтепрклонвѣпрклонтапрклонхъ, прклонхь, прклонхпрклон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прклонпрклонхомъ, прклонхомь, прклонхом, прклонхмꙑпрклонстепрклоншѧ, прклоншѫ, прклонша, прклонше, прклонхѫпрклонховѣпрклонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прклонстепрклонꙗахъ, прклонѣахъ, прклонаахъ, прклонѣхъ, прклонꙗхъ, прклонѧахъ, прклонѧхъ, прклонꙗахь, прклонѣахь, прклонаахь, прклонѣхь, прклонꙗхь, прклонѧахь, прклонѧхь, прклонꙗах, прклонѣах, прклонаах, прклонѣх, прклонꙗх, прклонѧах, прклонѧхпрклонꙗаше, прклонѣаше, прклонааше, прклонѣше, прклонꙗше, прклонѧаше, прклонѧшепрклонꙗаше, прклонѣаше, прклонааше, прклонѣше, прклонꙗше, прклонѧаше, прклонѧшепрклонꙗахомъ, прклонѣахомъ, прклонаахомъ, прклонѣхомъ, прклонꙗхомъ, прклонѧахомъ, прклонѧхомъ, прклонꙗахомь, прклонѣахомь, прклонаахомь, прклонѣхомь, прклонꙗхомь, прклонѧахомь, прклонѧхомь, прклонꙗахом, прклонѣахом, прклонаахом, прклонѣхом, прклонꙗхом, прклонѧахом, прклонѧхомпрклонꙗашете, прклонѣашете, прклонаашете, прклонѣшете, прклонꙗшете, прклонꙗасте, прклонѣасте, прклонаасте, прклонѣсте, прклонꙗсте, прклонѧасте, прклонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прклонꙗахѫ, прклонѣахѫ, прклонаахѫ, прклонѣхѫ, прклонꙗхѫ, прклонꙗахѹ, прклонѣахѹ, прклонаахѹ, прклонѣхѹ, прклонꙗхѹ, прклонѧахѹ, прклонѧхѹпрклонꙗаховѣ, прклонѣаховѣ, прклонааховѣ, прклонѣховѣ, прклонꙗховѣ, прклонѧаховѣ, прклонѧховѣпрклонꙗашета, прклонѣашета, прклонаашета, прклонѣшета, прклонꙗшета, прклонꙗаста, прклонѣаста, прклонааста, прклонѣста, прклонꙗста, прклонѧаста, прклонѧстапрклонꙗашете, прклонѣашете, прклонаашете, прклонѣшете, прклонꙗшете, прклонꙗасте, прклонѣасте, прклонаасте, прклонѣсте, прклонꙗсте, прклонѧасте, прклонѧсте
прклонт -прклонѭ -прклонш св Склоня, наклоня, насоча [прен.] пріклоні срце мое во съвѣдѣ(дѣ)нїѣ твоѣ. а не вь лхоемьство СП 118.36 пріклон срце мое сътворт оправъданѣ твоѣ въ вѣкъ ꙁа въꙁдаане СП 118.112 прклонт ѹхо κλίνω τὸ οὖς Вслушам се, чуя внимателно пріклоні ко мънѣ ѹхо твое СП 16.6 Срв. СП70.2 СП87.3 СП30.3 СП101.3 СП114.2 СП77.1 СЕ6а 10 СЕ22а 6 СЕ41а 16—17 слꙑші дъщі  віждъ  пріклон ѹхо твое СП 44.11 Срв. Е28а 18 Е СП СЕ Гр κλίνω пріклонт пріклоніт Нвб Срв приклоня ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл