Исторически речник
прꙁьрѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прꙁьрѣтпрꙁьрѭ, прꙁьрѧ, прꙁьрюпрꙁьршпрꙁьртъ, прꙁьрть, прꙁьртпрꙁьрмъ, прꙁьрмь, прꙁьрм, прꙁьрмопрꙁьрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прꙁьрѧтъ, прꙁьрѧть, прꙁьрѧтпрꙁьрвѣпрꙁьртапрꙁьртепрꙁьрпрꙁьр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прꙁьрмъ, прꙁьрмь, прꙁьрмпрꙁьртепрꙁьрвѣпрꙁьртапрꙁьрѣхъ, прꙁьрѣхь, прꙁьрѣхпрꙁьрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прꙁьрѣпрꙁьрѣхомъ, прꙁьрѣхомь, прꙁьрѣхом, прꙁьрѣхмꙑпрꙁьрѣстепрꙁьрѣшѧ, прꙁьрѣшѫ, прꙁьрѣша, прꙁьрѣше, прꙁьрѣхѫпрꙁьрѣховѣпрꙁьрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прꙁьрѣстепрꙁьрѣахъ, прꙁьрѣхъ, прꙁьрѧахъ, прꙁьрѧхъ, прꙁьрѣахь, прꙁьрѣхь, прꙁьрѧахь, прꙁьрѧхь, прꙁьрѣах, прꙁьрѣх, прꙁьрѧах, прꙁьрѧхпрꙁьрѣаше, прꙁьрѣше, прꙁьрѧаше, прꙁьрѧшепрꙁьрѣаше, прꙁьрѣше, прꙁьрѧаше, прꙁьрѧшепрꙁьрѣахомъ, прꙁьрѣхомъ, прꙁьрѧахомъ, прꙁьрѧхомъ, прꙁьрѣахомь, прꙁьрѣхомь, прꙁьрѧахомь, прꙁьрѧхомь, прꙁьрѣахом, прꙁьрѣхом, прꙁьрѧахом, прꙁьрѧхомпрꙁьрѣашете, прꙁьрѣшете, прꙁьрѣасте, прꙁьрѣсте, прꙁьрѧасте, прꙁьрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прꙁьрѣахѫ, прꙁьрѣхѫ, прꙁьрѣахѹ, прꙁьрѣхѹ, прꙁьрѧахѹ, прꙁьрѧхѹпрꙁьрѣаховѣ, прꙁьрѣховѣ, прꙁьрѧаховѣ, прꙁьрѧховѣпрꙁьрѣашета, прꙁьрѣшета, прꙁьрѣаста, прꙁьрѣста, прꙁьрѧаста, прꙁьрѧстапрꙁьрѣашете, прꙁьрѣшете, прꙁьрѣасте, прꙁьрѣсте, прꙁьрѧасте, прꙁьрѧсте
прꙁьрѣт -прꙁьрѭ -прꙁьрш св 1. Погледна, отправя поглед към някого или нещо съ небесе пріꙁрѣ гь. вдѣ вьсѩ снꙑ лскꙑѩ СП 32.13 пріꙁьрі съ небесі ї вждъ СП 79.15 Срв. СЕ11b 10 СЕ11b 19 СЕ100а 1 тѧ молмъ хе ... прꙁьр нꙑнѣ отъ вꙑспрьнхъ нбсъ твохъ СЕ 32а 2 прꙁьр нꙑнѣ отъ стꙑхъ жлщь свохъ СЕ 40а 6 Срв. СЕ34b 9 2. Прен. Обърна внимание на някого, на нещо; погледна благосклонно на някого или на нещо; погрижа се за някого, окажа милост ѹтелю молѭ т сѧ прꙁър на снъ мо. ѣко ноѧдъ м естъ М Лк 9.38 З А СК ѣко тако сътвор мьнѣ гъ. вь дьн вь нѧже прꙁьрѣ. отъѩт поношене мое въ лвцѣхъ М Лк 1.25 З А на ꙁастѫпленъе мое пріꙁърі СП 21.20 тогда не постꙑждѫ сѩ ... егда пріꙁьрѭ на вьсѩ ꙁаповѣд твоѩ СП 118.6 пріꙁьрѣ на молꙇтво съмѣренꙑїхъ.  не ѹніьжі моленьѣ хъ СП 101.18 пріꙁърі на мѩ і помілѹі мѩ СП 24.16 Срв. СП85.15 СП118.132 СЕ99b 21 СЕ75а 17 прꙁьр гі схе. на с брашъна твоѣ. ꙇ на агнець сь. ꙇ ст  СЕ 16b 3 на кого прꙁьрѫ нъ на кротъкааго  млъалвааго  трепештѫштааго мохъ словесъ С 545.6 М З А СК Е СП СС СЕ С Гр ἐπιβλέπω προσέχω ἐφοράω ἐμβλέπω ἐπισκέπτομαι пріꙁрѣт пріꙁьрѣт прꙁърѣт пріꙁърѣт Нвб Срв призра [се] остар диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР