Исторически речник
прꙁꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прꙁꙑватпрꙁꙑваѭ, прꙁꙑваѫ, прꙁꙑваѧ, прꙁꙑваюпрꙁꙑваш, прꙁꙑваеш, прꙁꙑваашпрꙁꙑватъ, прꙁꙑваетъ, прꙁꙑваатъ, прꙁꙑвать, прꙁꙑваеть, прꙁꙑваать, прꙁꙑват, прꙁꙑвает, прꙁꙑваатпрꙁꙑвамъ, прꙁꙑваемъ, прꙁꙑваамъ, прꙁꙑвамь, прꙁꙑваемь, прꙁꙑваамь, прꙁꙑвам, прꙁꙑваем, прꙁꙑваам, прꙁꙑвамо, прꙁꙑваемо, прꙁꙑваамопрꙁꙑвате, прꙁꙑваете, прꙁꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прꙁꙑваѭтъ, прꙁꙑваѫтъ, прꙁꙑваѧтъ, прꙁꙑваютъ, прꙁꙑваѭть, прꙁꙑваѫть, прꙁꙑваѧть, прꙁꙑвають, прꙁꙑваѭт, прꙁꙑваѫт, прꙁꙑваѧт, прꙁꙑваютпрꙁꙑвавѣ, прꙁꙑваевѣ, прꙁꙑваавѣпрꙁꙑвата, прꙁꙑваета, прꙁꙑваатапрꙁꙑвате, прꙁꙑваете, прꙁꙑваатепрꙁꙑвапрꙁꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прꙁꙑвамъ, прꙁꙑвамь, прꙁꙑвампрꙁꙑватепрꙁꙑвавѣпрꙁꙑватапрꙁꙑвахъ, прꙁꙑвахь, прꙁꙑвахпрꙁꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прꙁꙑвапрꙁꙑвахомъ, прꙁꙑвахомь, прꙁꙑвахом, прꙁꙑвахмꙑпрꙁꙑвастепрꙁꙑвашѧ, прꙁꙑвашѫ, прꙁꙑваша, прꙁꙑваше, прꙁꙑвахѫпрꙁꙑваховѣпрꙁꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прꙁꙑвастепрꙁꙑваахъ, прꙁꙑвахъ, прꙁꙑваахь, прꙁꙑвахь, прꙁꙑваах, прꙁꙑвахпрꙁꙑвааше, прꙁꙑвашепрꙁꙑвааше, прꙁꙑвашепрꙁꙑваахомъ, прꙁꙑвахомъ, прꙁꙑваахомь, прꙁꙑвахомь, прꙁꙑваахом, прꙁꙑвахомпрꙁꙑваашете, прꙁꙑвашете, прꙁꙑваасте, прꙁꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прꙁꙑваахѫ, прꙁꙑвахѫ, прꙁꙑваахѹ, прꙁꙑвахѹпрꙁꙑвааховѣ, прꙁꙑваховѣпрꙁꙑваашета, прꙁꙑвашета, прꙁꙑвааста, прꙁꙑвастапрꙁꙑваашете, прꙁꙑвашете, прꙁꙑваасте, прꙁꙑвасте
прꙁꙑват -прꙁꙑваѭ -прꙁꙑваш несв 1. Повиквам, извиквам при себе си или някъде ꙇ вьꙁде на горѫ ꙇ прꙁꙑва ѩже самъ въсхотѣ З Мк 3.13 вон мъше са. вѣсѧ  на дворъ кь каафѣ ...  пріꙁъваѭтъ всѫ спрѫ А Мк 15.16 ародѣ свом прꙁꙑваѭште ѧ. не послѹшаахѫ хъ С 184.20 слꙑшѫ бо ꙗко  кꙑѧ отъ васъ ждове прꙁꙑваѭтъ въ сьньмѣхъ С 135.27 прѣжде раꙁболѣньꙗ. прꙁꙑваѧ глааше С 569.27 Призовавам, подканвам да мепоследват. кбцъ же бъ прꙁъваетъ  глⷮ҇е Р II 4.28—29 Образно. ѹтвръждаѩ громъ  ходѧ на крлѹ вѣтрънюю. прꙁꙑваѩ бѹрѭ моръскѫѭ СЕ 56b 21—22 беꙁдъна беꙁдънѫ пріꙁꙑваетъ въ гласъ хлѧбеі твоіхъ СП 41.8 2. Призовавам, викам [на помощ], обръщам се с молба за помощ їсповѣдаіте сѩ гві. ї пріꙁꙑваіте імѩ (е)го СП 104.1 пролѣі гнѣвъ твоі на ѩꙁꙑкꙑ ...  на цѣства ѣже імені твоего не пріꙁꙑвашѩ СП 78.6 пріꙁꙑвахѫ гѣ тъ слꙑшаше ѩ СП 99.7 Срв. Е8а 6—7 прꙁꙑват прѣстое мѧ твое СЕ 43b 8 мꙙ тво прꙁꙑваатъ С 520.2 прꙁꙑваѭштемъ ба. прт на помошть мъ С 530.9 стааго на поможенье прꙁꙑваѭшт. ꙗко да бꙑ ѭ ꙁбавлъ оть него С 559.26 З А Е СП СЕ С Р Гр καλέω ἐπικαλέω ἐπικαλέομαι συγκαλέω προσκαλέομαι пріꙁꙑват пріꙁъват прꙁъват Нвб Срв призъвавам остар НГер ЕтМл призивавам остар Дюв призовавам, призова ОА ВА АК НТ Дюв ЕтМл БТР АР ДА