Исторически речник
прꙁꙑвань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
прꙁꙑван, прꙁꙑваньпрꙁꙑванꙗ, прꙁꙑвана, прꙁꙑваньꙗпрꙁꙑваню, прꙁꙑванѹ, прꙁꙑваньюпрꙁꙑванмь, прꙁꙑваньмь, прꙁꙑванмъ, прꙁꙑваньмъ, прꙁꙑванмь, прꙁꙑванмъпрꙁꙑван, прꙁꙑвань, прꙁꙑванпрꙁꙑванꙗ, прꙁꙑвана, прꙁꙑваньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
прꙁꙑван, прꙁꙑвань, прꙁꙑванепрꙁꙑванмъ, прꙁꙑваньмъ, прꙁꙑванмь, прꙁꙑваньмь, прꙁꙑванмъ, прꙁꙑванмь, прꙁꙑваномъ, прꙁꙑванамъпрꙁꙑван, прꙁꙑвань, прꙁꙑван, прꙁꙑванмпрꙁꙑванхъ, прꙁꙑваньхъ, прꙁꙑванхь, прꙁꙑваньхь, прꙁꙑванхъ, прꙁꙑванхьпрꙁꙑван, прꙁꙑваньпрꙁꙑваню, прꙁꙑванѹ, прꙁꙑванью
NnDu
прꙁꙑванма, прꙁꙑваньма, прꙁꙑванма, прꙁꙑванма
прꙁꙑвань -ꙗ ср Призоваване, повикване нъ благодатьное прꙁꙑване ꙁнаменавъ дшѫ. не дастъ къ томѹ страшьнъмъ пожрътѹ бьіт ꙁмемь Х I Ва 15—16 Призив, молба, молене. нарцане. ꙇ прꙁꙑване твормъ. на твое ꙁапрѣщене дѣволе СЕ 56b 9  прꙁꙑванмъ владꙑкꙑ нашего. непобѣдн сѫште о къꙁнехъ. вона твого сотонꙑ С 100.1—2 Изч СЕ С Х Гр ἐπίκλησις прꙁꙑван прꙁꙑване Нвб Срв призование остар ВА призъвание остар НГер призоваване ЕтМл АР призив м ОА