Исторически речник
прꙁрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прꙁратпрꙁраѭ, прꙁраѫ, прꙁраѧ, прꙁраюпрꙁраш, прꙁраеш, прꙁраашпрꙁратъ, прꙁраетъ, прꙁраатъ, прꙁрать, прꙁраеть, прꙁраать, прꙁрат, прꙁрает, прꙁраатпрꙁрамъ, прꙁраемъ, прꙁраамъ, прꙁрамь, прꙁраемь, прꙁраамь, прꙁрам, прꙁраем, прꙁраам, прꙁрамо, прꙁраемо, прꙁраамопрꙁрате, прꙁраете, прꙁраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прꙁраѭтъ, прꙁраѫтъ, прꙁраѧтъ, прꙁраютъ, прꙁраѭть, прꙁраѫть, прꙁраѧть, прꙁрають, прꙁраѭт, прꙁраѫт, прꙁраѧт, прꙁраютпрꙁравѣ, прꙁраевѣ, прꙁраавѣпрꙁрата, прꙁраета, прꙁраатапрꙁрате, прꙁраете, прꙁраатепрꙁрапрꙁра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прꙁрамъ, прꙁрамь, прꙁрампрꙁратепрꙁравѣпрꙁратапрꙁрахъ, прꙁрахь, прꙁрахпрꙁра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прꙁрапрꙁрахомъ, прꙁрахомь, прꙁрахом, прꙁрахмꙑпрꙁрастепрꙁрашѧ, прꙁрашѫ, прꙁраша, прꙁраше, прꙁрахѫпрꙁраховѣпрꙁраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прꙁрастепрꙁраахъ, прꙁрахъ, прꙁраахь, прꙁрахь, прꙁраах, прꙁрахпрꙁрааше, прꙁрашепрꙁрааше, прꙁрашепрꙁраахомъ, прꙁрахомъ, прꙁраахомь, прꙁрахомь, прꙁраахом, прꙁрахомпрꙁраашете, прꙁрашете, прꙁраасте, прꙁрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прꙁраахѫ, прꙁрахѫ, прꙁраахѹ, прꙁрахѹпрꙁрааховѣ, прꙁраховѣпрꙁраашета, прꙁрашета, прꙁрааста, прꙁрастапрꙁраашете, прꙁрашете, прꙁраасте, прꙁрасте
прꙁрат -прꙁраѭ -прꙁраш несв 1. Гледам, взирам се, наблюдавам ѡоі (!) его на нщаего пріꙁіраете СП 10.4 о его на ѩꙁꙑкꙑ прꙁраете СП 65.7 пріꙁіраѩ на ꙁемлѭ творѩ ѭ трѩсті сѩ СП 103.32 да бѫдете на мѧ прꙁраѭщ о тво влко СЕ 79а 18 2. Прен. Наглеждам, грижа се, приглеждам къто ѣко гь бъ нашъ жвѫꙇ на вꙑсокꙑхъ. ꙇ на съмѣрена пріꙁіраѩ СП 112.6 Срв. СЕ22а 4—5 ѣко вꙑсокъ гь ї на съмѣрена пріꙁіраетъ СП 137.6 бъ же еднъ прꙁраетъ СЕ 55а 5—6 Изч СП СЕ Гр ἀποβλέπω ἐπιβλέπω ἐφοράω ἐπισκοπέω пріꙁірат Нвб призирам [се], призра [се] остар ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА