Исторически речник
пржагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пржагатпржагаѭ, пржагаѫ, пржагаѧ, пржагаюпржагаш, пржагаеш, пржагаашпржагатъ, пржагаетъ, пржагаатъ, пржагать, пржагаеть, пржагаать, пржагат, пржагает, пржагаатпржагамъ, пржагаемъ, пржагаамъ, пржагамь, пржагаемь, пржагаамь, пржагам, пржагаем, пржагаам, пржагамо, пржагаемо, пржагаамопржагате, пржагаете, пржагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пржагаѭтъ, пржагаѫтъ, пржагаѧтъ, пржагаютъ, пржагаѭть, пржагаѫть, пржагаѧть, пржагають, пржагаѭт, пржагаѫт, пржагаѧт, пржагаютпржагавѣ, пржагаевѣ, пржагаавѣпржагата, пржагаета, пржагаатапржагате, пржагаете, пржагаатепржагапржага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пржагамъ, пржагамь, пржагампржагатепржагавѣпржагатапржагахъ, пржагахь, пржагахпржага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пржагапржагахомъ, пржагахомь, пржагахом, пржагахмꙑпржагастепржагашѧ, пржагашѫ, пржагаша, пржагаше, пржагахѫпржагаховѣпржагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пржагастепржагаахъ, пржагахъ, пржагаахь, пржагахь, пржагаах, пржагахпржагааше, пржагашепржагааше, пржагашепржагаахомъ, пржагахомъ, пржагаахомь, пржагахомь, пржагаахом, пржагахомпржагаашете, пржагашете, пржагаасте, пржагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пржагаахѫ, пржагахѫ, пржагаахѹ, пржагахѹпржагааховѣ, пржагаховѣпржагаашета, пржагашета, пржагааста, пржагастапржагаашете, пржагашете, пржагаасте, пржагасте
пржагат -пржагаѭ -пржагаш несв Изгарям, обгарям, опалвам повелѣ прнест свѣштꙙ горꙙштꙙ.  пржагат лце паул҄е С 13.2 анупатъ. повелѣ ... свѣштам горѫштам пржагат ребра го С 109.6 Изч С Гр προσφέρω Вж. при пржꙃат Нвб