Исторически речник
прдѣꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прдѣꙗтпрдѣѭ, прдѣѫ, прдѣѧ, прдѣюпрдѣш, прдѣаш, прдѣѣшпрдѣтъ, прдѣатъ, прдѣѣтъ, прдѣть, прдѣать, прдѣѣть, прдѣт, прдѣат, прдѣѣтпрдѣмъ, прдѣамъ, прдѣѣмъ, прдѣмь, прдѣамь, прдѣѣмь, прдѣм, прдѣам, прдѣѣм, прдѣмо, прдѣамо, прдѣѣмопрдѣмъ, прдѣамъ, прдѣѣмъ
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прдѣѭтъ, прдѣѫтъ, прдѣѧтъ, прдѣютъ, прдѣѭть, прдѣѫть, прдѣѧть, прдѣють, прдѣѭт, прдѣѫт, прдѣѧт, прдѣютпрдѣвѣ, прдѣавѣ, прдѣѣвѣпрдѣта, прдѣата, прдѣѣтапрдѣте, прдѣате, прдѣѣтепрдѣпрдѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прдѣмъ, прдѣмь, прдѣмпрдѣтепрдѣвѣпрдѣтапрдѣъ, прдѣахъ, прдѣхь, прдѣахь, прдѣх, прдѣахпрдѣ, прдѣа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прдѣ, прдѣапрдѣхомъ, прдѣахомъ, прдѣхомь, прдѣахомь, прдѣхом, прдѣахом, прдѣхмꙑ, прдѣахмꙑпрдѣсте, прдѣастепрдѣшѧ, прдѣашѧ, прдѣшѫ, прдѣашѫ, прдѣша, прдѣаша, прдѣше, прдѣаше, прдѣхѫ, прдѣахѫпрдѣховѣъ, прдѣаховѣпрдѣста, прдѣаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прдѣсте, прдѣастепрдѣꙗхъ, прдѣахъ, прдѣꙗхь, прдѣахь, прдѣꙗх, прдѣах, прдѣѧхъ, прдѣѧхь, прдѣѧхпрдѣꙗше, прдѣаше, прдѣѧшепрдѣꙗше, прдѣаше, прдѣѧшепрдѣꙗхомъ, прдѣахомъ, прдѣꙗхомь, прдѣахомь, прдѣꙗхом, прдѣахом, прдѣѧхомъ, прдѣѧхомь, прдѣѧхомпрдѣꙗшете, прдѣашете, прдѣꙗсте, прдѣасте, прдѣѧшете, прдѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прдѣꙗхѫ, прдѣахѫ, прдѣꙗхѹ, прдѣахѹ, прдѣѧхѹпрдѣꙗховѣ, прдѣаховѣ, прдѣѧховѣпрдѣꙗшета, прдѣашета, прдѣꙗста, прдѣаста, прдѣѧшета, прдѣѧстапрдѣꙗшете, прдѣашете, прдѣꙗсте, прдѣасте, прдѣѧшете, прдѣѧсте
прдѣꙗт -прдѣѭ -прдѣш несв Поднасям, подавам рѫгаахѫ же сѧ емѹ  вон прстѫпаѭште  оцетъ прдѣѭште емѹ М Лк 23.36 З Слагам. рѫкѫ прдѣалъ л с С 512.2 до двою л до тр асъ. тако беꙁ млост лѣвѫѭ рѫкѫ къ огню прдѣѧ трьпѣаше С 516.26 Изч М З С Гр προσφέρω прдѣат Нвб Срв дея, деям ОА ВА ЕтБАН Дюв БТР АР РБЕ ДА