Исторически речник
прдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прдѣтпрдеждѫ, прдѣѭ, прдѣѫ, прдѣѧ, прдеждѹ, прдѣюпрдеждеш, прдѣш, прдѣешпрдеждетъ, прдѣтъ, прдѣетъ, прдеждеть, прдѣть, прдѣеть, прдеждет, прдѣт, прдѣетпрдеждемъ, прдѣмъ, прдѣемъ, прдеждемь, прдѣмь, прдѣемь, прдеждем, прдѣм, прдѣем, прдеждемо, прдѣмо, прдѣемопрдеждете, прдѣте, прдѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прдеждѫтъ, прдѣѭтъ, прдѣѫтъ, прдѣѧтъ, прдеждѹтъ, прдѣютъ, прдеждѫть, прдѣѭть, прдѣѫть, прдѣѧть, прдеждѹть, прдѣють, прдеждѫт, прдѣѭт, прдѣѫт, прдѣѧт, прдеждѹт, прдѣютпрдеждевѣ, прдѣвѣ, прдѣевѣпрдеждета, прдѣта, прдѣетапрдеждете, прдѣте, прдѣетепрдежд, прдѣпрдежд, прдѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прдеждмъ, прдѣмъ, прдеждмь, прдѣмь, прдеждм, прдѣмпрдеждте, прдѣтепрдеждвѣ, прдѣвѣпрдеждта, прдѣтапрдѣхъ, прдѣхь, прдѣхпрдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прдѣпрдѣхомъ, прдѣхомь, прдѣхом, прдѣхмꙑпрдѣстепрдѣшѧ, прдѣшѫ, прдѣша, прдѣше, прдѣхѫпрдѣховѣпрдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прдѣстепрдѣахъ, прдѣахь, прдѣахпрдѣашепрдѣашепрдѣахомъ, прдѣахомь, прдѣахомпрдѣашете, прдѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прдѣахѫ, прдѣахѹпрдѣаховѣпрдѣашета, прдѣастапрдѣашете, прдѣасте
прдѣт -прдеждѫ -прдеждеш св Поднеса, дам нещо, подам он же сплъньше гѫбѫ оцьта. на ѵсопъ въꙁнеꙁъше. прдѣшѧ къ ѹстомъ его М Йо 19.29 Изч М З А Гр προσφέρω Нвб Срв [в]дена, [на]дена ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН АР ДА