Исторически речник
прдрьжат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прдрьжат сѧпрдрьжѫ, прдрьжѹпрдрьжшпрдрьжтъ, прдрьжть, прдрьжтпрдрьжмъ, прдрьжмь, прдрьжм, прдрьжмопрдрьжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прдрьжѧтъ, прдрьжѧть, прдрьжѧтпрдрьжвѣпрдрьжтапрдрьжтепрдрьжпрдрьж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прдрьжмъ, прдрьжмь, прдрьжмпрдрьжтепрдрьжвѣпрдрьжтапрдрьжахъ, прдрьжахь, прдрьжахпрдрьжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прдрьжапрдрьжахомъ, прдрьжахомь, прдрьжахом, прдрьжахмꙑпрдрьжастепрдрьжашѧ, прдрьжашѫ, прдрьжаша, прдрьжаше, прдрьжахѫпрдрьжаховѣпрдрьжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прдрьжастепрдрьжаахъ, прдрьжахъ, прдрьжаахь, прдрьжахь, прдрьжаах, прдрьжахпрдрьжааше, прдрьжашепрдрьжааше, прдрьжашепрдрьжаахомъ, прдрьжахомъ, прдрьжаахомь, прдрьжахомь, прдрьжаахом, прдрьжахомпрдрьжаашете, прдрьжашете, прдрьжаасте, прдрьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прдрьжаахѫ, прдрьжахѫ, прдрьжаахѹ, прдрьжахѹпрдрьжааховѣ, прдрьжаховѣпрдрьжаашета, прдрьжашета, прдрьжааста, прдрьжастапрдрьжаашете, прдрьжашете, прдрьжаасте, прдрьжасте
прдрьжат сѧ -прдрьжѫ сѧ -прдрьжш сѧ несв Придържам се, твърдо държа на нещо [прен.] брате. непъщѹем(ъ) о васⷭ҇ въꙁлюбен. люъша прдръжѧще (погр. вм. прдръжѧща, Мирчев, Кодов, с. 247, бел. Индекс) сѧ спсенѣ. аще  тако гл(ем)ъ Е 10б 4—5 Изч Е Гр ἔχομαι Нвб Срв придържавам се остар ВА АК придържам [се] ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА