Исторически речник
прдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прдатпрдамь, прдампрдас, прдадешпрдастъ, прдадетъ, прдасть, прдадеть, прдаст, прдадетпрдамъ, прдамь, прдаме, прдамꙑ, прдамо, прдадемъ, прдадемь, прдадем, прдадемꙑ, прдадемопрдасте, прдадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прдадѧтъ, прдадѫтъ, прдадѹтъ, прдадѧть, прдадѫть, прдадѹть, прдадѧт, прдадѫт, прдадѹтпрдавѣ, прдадевѣпрдаста, прдадетапрдасте, прдадетепрдаждь, прдаждпрдаждь, прдажд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прдадмъ, прдадѣмъ, прдадмь, прдадѣмь, прдадм, прдадѣмпрдадте, прдадѣтепрдадвѣ, прдадѣвѣпрдадта, прдадѣтапрдахъ, прдадохъ, прдахь, прдадохь, прдадохпрдастъ, прдасть, прда, прдаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прдастъ, прдасть, прда, прдадепрдахомъ, прдадохомъ, прдахомь, прдадохомь, прдахом, прдадохом, прдадохмꙑпрдасте, прдадостепрдашѧ, прдашѫ, прдаша, прдаше, прдадошѧ, прдадошѫ, прдадоша, прдадоше, прдадохѫпрдаховѣ, прдадоховѣпрдасте, прдадосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прдасте, прдадостепрдадѣахъ, прдадѣхъ, прдадѧхъ, прдадѣахь, прдадѣхь, прдадѧхь, прдадѣах, прдадѣх, прдадѧхпрдадѣаше, прдадѣше, прдадѧшепрдадѣаше, прдадѣше, прдадѧшепрдадѣахомъ, прдадѣхомъ, прдадѧхомъ, прдадѣахомь, прдадѣхомь, прдадѧхомь, прдадѣахом, прдадѣхом, прдадѧхомпрдадѣашете, прдадѣшете, прдадѣасте, прдадѣсте, прдадѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прдадѣахѫ, прдадѣхѫ, прдадѣахѹ, прдадѣхѹ, прдадѧхѹпрдадѣаховѣ, прдадѣховѣ, прдадѧховѣпрдадѣашета, прдадѣшета, прдадѣаста, прдадѣста, прдадѧстапрдадѣашете, прдадѣшете, прдадѣасте, прдадѣсте, прдадѧсте
прдат -прдамь -прдас св Придам, прибавя, притуря дьвѣ бо прмꙑ дьвѣ прда С 376.7 Изч С Гр δίδωμι Вж. при прдават Нвб