Исторически речник
пргласт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пргластпрглашѫ, прглашѹпргласшпргластъ, пргласть, пргластпргласмъ, пргласмь, пргласм, пргласмопргласте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пргласѧтъ, пргласѧть, пргласѧтпргласвѣпргластапргластепргласпрглас
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пргласмъ, пргласмь, пргласмпргластепргласвѣпргластапргласхъ, пргласхь, пргласхпрглас
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пргласпргласхомъ, пргласхомь, пргласхом, пргласхмꙑпргласстепргласшѧ, пргласшѫ, пргласша, пргласше, пргласхѫпргласховѣпргласста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пргласстепрглашаахъ, прглашахъ, прглашаахь, прглашахь, прглашаах, прглашахпрглашааше, прглашашепрглашааше, прглашашепрглашаахомъ, прглашахомъ, прглашаахомь, прглашахомь, прглашаахом, прглашахомпрглашаашете, прглашашете, прглашаасте, прглашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прглашаахѫ, прглашахѫ, прглашаахѹ, прглашахѹпрглашааховѣ, прглашаховѣпрглашаашете, прглашашете, прглашаасте, прглашастепрглашаашета, прглашашета, прглашааста, прглашаста
пргласт -прглашѫ -пргласш св Повикам, призова, извикам някого ѹꙁьрѣвъ же ѭ съ прглас  рее е М Лк 13.12 З А рее да пргласѧтъ емѹ рабꙑ тꙑ М Лк 19.15 З А ꙇ егда бꙑстъ день прглас ѹенкꙑ своѩ М Лк 6.13 З  сѣдъ прігласі оба на десѧте А Мк 9.35 прглас женха архтрклнъ М Йо 2.9 З А ꙇд прглас мѫжа своего ꙇ прд сѣмо З Йо 4.16А ꙇ прглашь і рее емѹ З Лк 16.2  се рекьш де  пргласі маріѭ сестрѫ своѭ А Йо 11.28  ставъ съ прглас ѣ  рее А Мт 20.32 Изч М З А Гр φωνέω προσφωνέω прігласіт пргласіт Вж. при прглашат Нвб