Исторически речник
првѧꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
првѧꙁатпрвѧжѫ, првѧꙁаѭ, првѧꙁаѫ, првѧꙁаѧ, првѧжѹ, првѧꙁаюпрвѧжеш, првѧꙁаш, првѧꙁаешпрвѧжетъ, првѧꙁатъ, првѧꙁаетъ, првѧжеть, првѧꙁать, првѧꙁаеть, првѧжет, првѧꙁат, првѧꙁаетпрвѧжемъ, првѧꙁамъ, првѧꙁаемъ, првѧжемь, првѧꙁамь, првѧꙁаемь, првѧжем, првѧꙁам, првѧꙁаем, првѧжемо, првѧꙁамо, првѧꙁаемопрвѧжете, првѧꙁате, првѧꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
првѧжѫтъ, првѧꙁаѭтъ, првѧꙁаѫтъ, првѧꙁаѧтъ, првѧжѹтъ, првѧꙁаютъ, првѧжѫть, првѧꙁаѭть, првѧꙁаѫть, првѧꙁаѧть, првѧжѹть, првѧꙁають, првѧжѫт, првѧꙁаѭт, првѧꙁаѫт, првѧꙁаѧт, првѧжѹт, првѧꙁаютпрвѧжевѣ, првѧꙁавѣ, првѧꙁаевѣпрвѧжета, првѧꙁата, првѧꙁаетапрвѧжете, првѧꙁате, првѧꙁаетепрвѧж, првѧꙁапрвѧж, првѧꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
првѧжмъ, првѧꙁамъ, првѧжѣмъ, првѧжамъ, првѧжмь, првѧꙁамь, првѧжѣмь, првѧжамь, првѧжм, првѧꙁам, првѧжѣм, првѧжампрвѧжте, првѧꙁате, првѧжѣте, првѧжатепрвѧжвѣ, првѧꙁавѣ, првѧжѣвѣ, првѧжавѣпрвѧжта, првѧꙁата, првѧжѣта, првѧжатапрвѧꙁахъ, првѧꙁахь, првѧꙁахпрвѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
првѧꙁапрвѧꙁахомъ, првѧꙁахомь, првѧꙁахом, првѧꙁахмꙑпрвѧꙁастепрвѧꙁашѧ, првѧꙁашѫ, првѧꙁаша, првѧꙁаше, првѧꙁахѫпрвѧꙁаховѣпрвѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
првѧꙁастепрвѧꙁаахъ, првѧꙁахъ, првѧꙁаахь, првѧꙁахь, првѧꙁаах, првѧꙁахпрвѧꙁааше, првѧꙁашепрвѧꙁааше, првѧꙁашепрвѧꙁаахомъ, првѧꙁахомъ, првѧꙁаахомь, првѧꙁахомь, првѧꙁаахом, првѧꙁахомпрвѧꙁаашете, првѧꙁашете, првѧꙁаасте, првѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
првѧꙁаахѫ, првѧꙁахѫ, првѧꙁаахѹ, првѧꙁахѹпрвѧꙁааховѣ, првѧꙁаховѣпрвѧꙁаашета, првѧꙁашета, првѧꙁааста, првѧꙁастапрвѧꙁаашете, првѧꙁашете, првѧꙁаасте, првѧꙁасте
првѧꙁат -првѧꙁаѭ -првѧꙁаш несв св првѧжѫ -првѧжеш 1. Привързвам, завързвам; връзвам за нещо, към нещо ꙇдете же  обрѣтете жрѣбецъ првѧꙁанъ пр двьрехъ М Мк 11.4 З. Срв.Мт 21.2 М, ЗI, А, СК;Мк 11.2 М, З;Лк 19.30 М З повелѣ аурлꙗнъ прнест дрѣво ...  рее. првꙙжате паула на н҄емь С 12.29 въꙁъмъше камꙑ вел првꙙꙁашꙙ мѹ къ ногама С 154.2—3 повелѣ ... првꙙꙁат  по етꙑр колꙑ С 152.30 првꙙꙁашꙙ стааго дѫбѣ сѹсѣ аворовѣ С 18.9—10 2. Прен. Свързвам о праꙁдьнцѣхъ првꙙꙁа даровъ памꙙт богъ С 417.12 3. Прич. сег. деят. като същ. првѧꙁаѩ м ед ὁ δεσμεύων Този, който привързва вдꙙ ... првꙙꙁаѭштааго къ вноградѹ жрѣбꙙ сво С 321.22 првѧꙁат на колес τροχίζω Привързвам към колело [за измъчване] по божї же любꙿв се мꙑ.  на колес првꙙꙁан бꙑт готов С 88.24 М З А СК С Гр δέω προσδέω συνδέω ἑγκαταδέω прівѧꙁат првꙙꙁат Нвб Срв привезвам, привежа, привяжа остар диал ВА НТ НГер